nieuws

Plannen voor woningbouw in Leeuwarden

bouwbreed Premium

Een aantal woningbouwpoen ten zuidoosten van Leeuwarden moet de aantrekkelijkheid van het wonen in de Friese hoofdstad verhogen. In het kader van de Blauwe Zone -een speciaal po om het streekplan in de driehoek Leeuwarden-Grou-Drachten vast te stellen- wordt gewerkt aan verschillende kleinschalige poen die in totaal 800 tot 1200 woningen moeten opleveren

Getracht wordt het grootste deel van de woningen aan water te situeren; het plan voorziet dan ook in de aanleg van nieuwe meren. De gemeente hoopt de plannen te realiseren dankzij subisidies uit de pot voor stedelijke knooppunten.

Ook is voor de uitvoering van de plannen uit de Blauwe Zone geld gereserveerd voor landinrichtingspoen.

Reageer op dit artikel