nieuws

Pensioenfonds schilders bang voor gevolgen Vinex

bouwbreed Premium

De Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf (SFS) is bevreesd over de uitwerking van de Vierde Nota ruimtelijke ordening Extra (Vinex). In het gisteren verschenen jaarverslag 1992 staat dat het pensioenfonds bang is dat door het verlagen van de subsidies de woningsector zich minder gunstig zal gaan ontwikkelen.

‘Met name wijzen wij in dit verband op het feit, dat nog niet eenduidig vaststaat op welke wijze de overheid zal omgaan met de gegarandeerde rendementen op de complexen met dynamische kostprijshuur.’

De vrees van de SFS is gebaseerd op het feit dat men een behoorlijk deel van het vermo gen heeft belegd in woningen.

Eind 1992 had men 5715 woningen in portefeuille met een geinvesteerd bedrag van f. 605,3 miljoen, een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (5674).

Daarnaast bezit het fonds voor ongeveer f. 61,7 miljoen aan commercieel onroerend goed.

Door een deelneming van ongeveer f. 10 miljoen in Rodamco was er sprake van een aanzienlijk expansie.

Het rendement in 1992 op het geinvesteerde bedrag van f. 667 miljoen bedroeg 8,2 procent (1991: 8,1 procent).

Wordt rekening gehouden met nog te realiseren waardemutaties, dan bedraagt het rendement 9,2 procent.

Reageer op dit artikel