nieuws

NSC houdt studiedag over brand en Bouwbesluit

bouwbreed

Op woensdag 29 september houdt in het Hilton Hotel te Rotterdam het Nederlands Studie Centrum een studiedag over ‘Brand en Bouwbesluit’. De titel geeft aan dat het feitelijk gaat over de daaruit voortvloeiende brandveiligheidsvoorschriften. De brandpreventie-eisen zijn in het Bouwbesluit aanzienlijk aangescherpt. Dat heeft derhalve consequenties voor het ontwerpen, het bouwen en het gebruik van gebouwen. Op de studiedag geven inleiders inzicht over het Bouwbesluit met betrekking tot de brandveiligheid, ervaring met prestatieeisen, de rol van de brandweer, aanvullende eisen, de toepassing van brandveiligheidseisen en de eisen voor de verzekering van het gebouw tegen brand.

Tijdens de dag zal tevens het programma T.A.C worden gedemonstreerd. Dit is een computerprogramma waarin alle brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit zijn opgenomen.

Exposanten ke desgewenst standruimte huren. Men kan zich aanmelden voor het bijwonen van de studiedag dan wel nadere informatie inwinnen bij het N.S.C. te Vlaardingen, tel: 010-4349966/ 4349028, fax: 0104343267.

Reageer op dit artikel