nieuws

Nieuwe richtlijnen voor prefab beton

bouwbreed

KIWA te Rijswijk heeft drie richtlijnen voor de vervaardiging van prefab beton herzien. Het zijn de richtlijnen ‘Betonelementen voor mestbassins’, ‘Betonnen heipalen’ en ‘Bouwelementen van beton’. De nieuwe versies zijn bindend vanaf 1 oktober. De herziening van de beordelingsrichtlijnen was nodig in verband met de invoering van het Bouwbesluit. In de nieuwe richtlijnen is aangegeven welke artikelen van het Bouwbesluit van toepassing zijn. Bovendien zijn een aantal correcties aangebracht. Producenten die over een KOMOcertificaat van KIWA beschikken krijgen per 1 oktober een nieuwe kwaliteitsverklaring.

Daarin staat vermeld dat de produkten voldoen aan het Bouwbesluit en dat het kwaliteitssysteem voldoet aan NENISO9003.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels