nieuws

Nederland zit tot 2002 aan minimumloon vast

bouwbreed

Een volgend kabinet kan niet beslissen over afschaffing van het minimumloon. Het huidige kabinet had tot 29 april van dit jaar de tijd om het betreffende verdrag 131 van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO op te zeggen. Dat is niet gebeurd, waardoor ons land er nog negen jaar aan vast zit. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken.

Het Verbond van Nderlandse Ondernemingen (VNO) drong woensdag aan op haast van het kabinet. Het VNO ging er vanuit dat niet 29 april, maar 10 oktober van dit jaar de uiterste datum zou zijn voor op zegging van het verdrag. Bij het passeren van die datum wordt de termijn tien jaar verlengd.

In het concept-verkiezingsprogramma van het CDA wordt gesteld dat het minimumloon moet worden afgeschaft. Dat zou eenvoudig werk goedkoper maken voor de werkgevers en daarmee meer mensen aan de slag helpen. Het VNO reageerde enthousiast, maar wees erop dat ons land dan wel het betreffende ILO-verdrag moet opzeggen. Volgens het VNO diende dat te gebeuren voor 10 oktober, omdat het verdrag op 10 oktober 1973 geratificeerd zou zijn.

De werkgevers pleitten ervoor dat het huidige kabinet dit zou doen, zodat een volgend kabinet vrijheid van beslissen heeft over het minimumloon.De woordvoerder van het ministe rie van Sociale Zaken stelt echter dat het VNO zich vergist in de datum. Volgens hem is de datum van 29 april 1972 bepalend.

Uitgegaan moet worden van een verlenging met steeds 1 jaar. Dat zou dus betekenen dat 29 april 1992 de nieuwe bepalende datum zou zijn, maar het verdrag gaat ook uit van een termijn van een jaar waarbinnen het verdrag opgezegd kan worden. Dat betekent dus dat het kabinet voor 29 april van dit jaar reeds het verdrag had moeten opzeggen en dat ons land er nu weer zeker tot 2002 aan vast zit. Het verdrag verplicht ons land alleen tot het instandhouden van een minimumloon, maar bepaalt niets over de hoogte ervan.

Reageer op dit artikel