nieuws

Naamsgebruik in reclame wekt woede organisaties

bouwbreed

De NWR, het NCIV, de SEV en de VNG zijn verbolgen over de wijze waarop Stelpost BV te Leidschendam hun naam in verband brengt met haar commerciele activiteiten. Volgens het ministerie van VROM echter, wiens naam op dezelfde wijze gebruikt wordt, zitten er geen kwade bedoelingen achter en is er eerder sprake van een beginnersfout.

Het nog jonge bedrijf Stelpost biedt sinds kort aan gemeenten en woningcorporaties een integraal pakket aan (van haalbaarheidsstudies en financiering tot en met service en onderhoud) voor het plaatsen van liften bij bestaande en nieuwe gebouwen. Als nieuwtje instroduceert het bedrijf daarbij de mogelijkheid tot leasen van liften.

In diverse mailings en brochures brengt Stelpost zijn activiteiten onder de aandacht, waarbij wordt gesuggereerd dat de genoemde organisaties en het ministerie van VROM hun medewerking hebben ver leend en ondersteuning hebben geboden aan de ontwikkeling van het initiatief en van het concept.

Daar is volgens Nationale Woningraad, NCIV, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en Vereniging Nederlandse Gemeenten geen sprake van. De koepels van corporaties zeggen weliswaar hun medewerking te hebben verleend in de beginfase, maar gaan niet zover hun instemming te betuigen met het uiteindelijke ‘concept’.

Karretje

Een woordvoerder van het NCIV stelt dat de bemoeienis van de koepel zich beperkt heeft tot het geven van commentaar op suggesties. ‘In de mailing worden we nu min of meer voor het commerciele karretje gespannen van Stelpost.’ Inmiddels zijn de leden van het NCIV in de e beleidswijzer van bovenstaande op de hoogte gesteld.

De NWR heeft al eind juli in een beleidswijzer gewezen op de onjuiste formulering in de mailings van Stelpost. Daarbij wordt opgemerkt dat de leasevorm die Stelpost presenteert, niet voldoet voor woningcorporaties, ‘Zowel in financieel als juridisch opzicht zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen.’

Een woordvoerster van de SEV laat ook geen ruimte voor enige twijfel: ‘Wij willen ons hier nadrukkelijk van distantieren. Er is noch ondersteuning gegeven noch medewerking verleend aan het initiatief of het concept.

We zijn op zich wel geinteresseerd in het idee, en hebben aangeboden het eens door te lichten als er een aantal poen is uitgevoerd, maar dan zal het toch een rapport worden over het leasen van liften, en niet over Stelpost BV.”

De VNG spreekt van ‘misbruik van naamsvermelding’ en wijst erop dat de VNG per definitie geen voorkeur voor een commercieel produkt uitspreekt.

Ander geluid

Op het ministerie van VROM, dat eveneens wordt genoemd in de diverse publikaties van Stelpost, valt een ander geluid te beluisteren. De betrokken ambtenaar weet te vertellen dat hier sprake is van een nieuwkomer, afkomstig van een andere bedrijfstak, die bij de introductie van zijn plannen voor het plaatsen van liften door de organisaties en het ministerie wegwijs is gemaakt in de wereld van de volkshuisvesting.

‘Natuurlijk gaan wij geen afzonderlijk produkt ondersteunen, en in dat opzicht heeft Stelpost in zijn brochures en mailing woorden gebruikt die in het ‘diplomatieke verkeer’

wat gevoelig liggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat er absoluut geen kwade bedoelingen achter zitten. Het zou betreurenswaardig zijn als hierdoor een innovatieve kracht in de volkshuisvesting dood zou bloeden.”

In ieder geval zit E.R.G. Venghaus van Stelpost danig met de kwestie in zijn maag. In een reactie erkent hij ook dat hij de fout heeft gemaakt te stellen dat de organisaties en VROM zowel het initiatief als zijn concept ondersteunen. ‘Het is een ongelukkige passage. Het initiatief werd inderdaad positief ontvangen, maar natuurlijk kan het produkt als zodanig pas worden ondersteund als het in de praktijk zijn waarde heeft bewezen. Daar zijn we nu hard mee bezig.’

Overigens wijst Venghaus erop dat hij de NWR al heeft aangeboden te rectificeren.

Dat aanbod is echter van de hand gewezen.

Reageer op dit artikel