nieuws

Microsoft ziet noodzaak aanvullingen op MS-DOS

bouwbreed

Microsoft zal vermoedelijk in november van dit jaar komen met gratis aanvullingen op MS-DOS 6.0. Dit deelde produkt marketing manager Gerrit Bergsma maandag mee. Hij geeft daarmee impliciet toe dat de nieuwste versie van het operating system niet aan al de hooggespannen verwachtingen voldaan heeft, die er bij de introductie waren gewekt.

Nu heet het dat er dubbele veiligheid wordt ingebouwd, omdat het wel eens voorkomt dat in combinatie met oude harddisks er problemen ontstaan.

Al met al wordt de nieuwe versie, die MS-DOS 6.2 gaat heten, wel weer aantrekkelijker. Zo zal DoubleSpace, het onderdeel van MS-DOS 6.0 dat data gecomprimeerd op de schijf wegzet, worden voorzien van een toevoeging waarmee de compressie van de schijf weer ongedaan gemaakt kan worden. Dat is een toevoeging waar velen op hebben zitten wachten. Ook krijgt het programma een functie waarmee de compressiewerking continu wordt gecontroleerd. Een andere aanvulling betreft een programma waarmee de toestand van de harde schijf kan worden vastgesteld en ook constant in de gaten gehouden kan worden. Als de conditie dusdanig is dat er niet meer gecomprimeerd mag worden dan krijgt de gebruiker een waarschuwing. Het is een goede geste van Microsoft dat alle gebruikers een set aanvullingen tegen diskprijs ke krijgen. Ook wordt het mogelijk om de nieuwe modules met een modem van het Microsoft bulletinboard af te halen.

Windows De standaard Windows uitvoering zal worden voorzien van een hologram om piraterij te gen te gaan. Kennelijk zijn er fabrikanten die gewoon de dozen namaken en daar gecopieerde software in verkopen. In software-matig opzicht zal er aan de versie 3.11 van de stand alone versie van Windows geen nieuws te beleven zijn. Dit ligt anders voor de netwerkversie Windows for Workgroups. De versie 3.11 van dit programma bevat een aantal wezenlijke verbeteringen en aanvullingen op eerdere afleveringen. Zo zal de beveiliging binnen het netwerk voor de individuele gebruiker aanmerkelijk hoger komen te liggen. Een grote verbetering is de mogelijkheid om het programma ook in een stand alone situatie te gebruiken. Immers het zal vaak voorkomen dat iemand met een laptop op het werk aan het netwerk zal willen aansluiten, om een optimale communicatiesituatie met de collegas te hebben, terwijl op een andere plek als de laptop meegenomen wordt, die mogelijkheden daarvoor niet aanwezig zijn.

Windows for Workgroups zal sneller zijn dan de standaarduitvoering omdat er drivers en een cacheprogramma zijn toegevoegd die de protected mode van de 386 en hogere processoren gebruiken. ook wordt het programma uitgerust met een slimme fax-verzend en ontvangmogelijkheid, waarbij in het laatste geval naar keuze de fax op het scherm verschijnt of uitgeprint wordt. Windows for Workgroups staat met de nieuwe mogelijkheden tussen tussen de staandaard Windows en de zware broer, de 32 bits versie, Windows NT in. Het ziet er naar uit, gegeven de stand-alone mogelijkheden die het programma ook in zich heeft, dat dit de versie zal zijn voor de gewone gebruiker die alle mogelijkheden wil hebben, nu en in de toekomst.

Reageer op dit artikel