nieuws

Huurwaardeforfait niet verhoogd

bouwbreed

Minister Kok van Financien heeft het kabinet deze week voorgesteld om het huurwaardeforfait het komende jaar niet te verhogen. Het voorstel maakt deel uit van de augustusbrief over de begroting van 1994 die deze en volgende week door het kabinet wordt besproken.

In de Voorjaarsnota van enkele maanden geleden hield Kok nog rekening met een verhoging van het huurwaardeforfait van 2,9 naar 3,1 procent. Het huurwaardeforfait wordt berekend op basis van 60 procent van de waarde van een koopwoning.

Is men bij voorbeeld eigenaar van een woning van f. 250000 dan moet op dit moment 2,9 procent van f. 150000 bij het belastbaar inkomen worden opgeteld.

Het huurwaardeforfait werd de afgelopen jaren door het kabinet een aantal malen verhoogd. Met name de CDAfractie in de Eerste Kamer maakte daar steeds ernstige bezwaren tegen, waarbij zelfs een kabinetscrisis dreigde.

Volgens Kok is door een stijging van de prijzen van woningen een verhoging van het huurwaardeforfait in 1994 niet nodig.

Door die prijsstijgingen krijgt de overheid immers toch al meer geld binnen op basis van het huurwaardeforfait.

Reageer op dit artikel