nieuws

HTM-kantoor ontleent stabiliteit aan kern van voorgespannen metselwerk

bouwbreed

In Den Haag wordt voor het eerst voorgespannen metselwerk gebruikt om te functioneren als stabilisatie-element bij een prefab kantoorgebouw. Het gaat om de gemetselde cilinder van de nieuwbouw voor de afdeling Infrastructuur van de HTM aan de Maanweg.

In deze cilinder zullen te zijner tijd de toiletten worden gesitueerd.

In eerste instantie werd gedacht aan een cilindrische kern van beton. Maar het uitkisten daarvan bleek veel te duur. En een -wel betaalbare- kern van prefab elementen mist de ronde vorm die architectenbureau Karel Nieuwland in gedachten had.

Ingenieursbureau SchiebroekStruik stelde daarop voor de kolom in baksteen uit te voeren. Dat scheelde zon f. 50000 in vergelijking met het oorspronkelijke plan.

De nu gerealiseerde cilinder met een diameter van 6,20 meter bestaat uit steens metselwerk, op elke verdieping onderbroken door betonnen breedplaat vloeren. De vloer van de bovenste verdieping kraagt uit en fungeert als drukpunt voor het aanspannen van de voorspanstaven.

De voorspanning is gerealiseerd door middel van negentien Gewi-staven met een diameter van 32 mm van Dywidag Spantechniek. Deze staven zijn aan de buitenzijde van het metselwerk aangebracht. Tijdens de uitvoering kon de stabiliteit door de nog niet voorgespannen kern worden gerealiseerd in verband met het kleinere windoppervlak, gereduceerde veiligheidseisen en de aanwezigheid van bouwschoren.

Nadat het metselwerk gedurende drie weken was uitgehard en voldoende druksterkte bezat, zijn de staven aangespannen. In verband met mogelijke corrosie zijn de staven overigens voorzien van een pvc-mantel die is geinjecteerd met grout.

De kosten van de voorspanstaven (inclusief het aanspannen) bedroegen tussen f. 10000 en f. 15000, volgens ir. T.M. van Baalen van Schiebroek-Struik een marginaal bedrag om metselwerk geschikt te maken voor het opnemen van trekkrachten.

De uitvoering was in handen van Voorbij BV uit Wilnis die ook het betonwerk van het gehele po voor zijn rekening neemt. Hoofdaannemer is Thijsse Bouw BV.

De oplevering van de HTMnieuwbouw zal waarschijnlijk in december plaatsvinden.

Dan is van het metselwerk niets meer te zien, want het cilinder wordt aan de buitenzijde bekleed met stalen platen.

Reageer op dit artikel