nieuws

HP/De Tijd schrijft deze week over de …

bouwbreed

HP/De Tijd schrijft deze week over de mannetjemakerij rond de promotie van ‘het produkt Elco Brinkman’. Een traditionele verassing in een eigentijdse videoclip; zo poogt het CDA de nieuwe lijsttrekker aan de man te brengen. Van echte politieke commercialiteit is echter (nog) geen sprake.

Voor het opwekken van de populariteit van Elco Brinkman heeft het CDA slechts een man tot zijn beschikking, namelijk zijn persoonlijke voorlichter Frits Wester. Volgens hem kan in deze tijd niet meer worden volstaan met een opname van een man in een grijs pak die naast een bloemstuk tien minuten in de camera staat te praten. Wester: ‘Daarom proberen we onze zendtijd voor politieke partijen met clipachtig filmpjes zap-bestendig te maken’. Volgens het blad is het CDA de eerste Nederlandse partij die zo openlijk de politicus als produkt aan de man brengt. Tot nu toe was het immers not done doelbewust gebruik te maken van de media voor het creeren van de persoonlijkheidscult.

Er wordt steen en been geklaagd over de jonge secretaresse. Ze kan niks of wil niks.

Eigen schuld van het management dat, zo schrijft Elsevier, geen geld over heeft voor een geroutineerde vakvrouw. Volgens voorzitter Anneke van Egmond van de Nederlandse vereniging van Directiesecretaressen moet een goede secretaresse niet te hoge ambities hebben. ‘Dat is lastig voor haar zelf, ze stoot continu haar hoofd, en het is lastig voor haar baas want uiteindelijk is hij haar kwijt.’

Verder besteedt het blad, net als de andere weekbladen, uitgebreid aandacht aan de dood van de Belgische koning Bou dewijn en zijn opvolger koning Albert ll die ‘nauwelijks bekend en vooralsnog ook nauwelijks bemind is’ bij zijn onderdanen.

In Polen is de gedachte achter ‘Solidariteit’ aan het doodgaan, zo signaleert Vrij Nederland in een reportage. De intellectuelen lijken het af te leggen tegen de gewiekste kooplieden die de overhand krijgen in het in kapitalistisch opzicht steeds succesvoller opererend land. Alleen Lech Welesa blijft doorvechten, al gaat het hem puur en alleen om de macht. Enige tijd geleden richtte hij een ‘buiten-de politiek-staande partij voor hervormingen’ op. Het is een partij ter ondersteuning van de president, zonder profiel of programma. Naar verluidt verwacht hij namelijk dat hij op niet al te lange termijn aan kan tonen dat het Poolse parlement overbodig is. De weg zal dan geopend worden voor een quasi dictatoriaal bewind van Walesa zelf, waarvoor hij nu al mensen aan het ronselen is.

‘Zat ik even te stressen’. Onder deze kop schrijft Hervormd Nederland over het moderverschijnsel stress, waar, ‘nu er minder dan ooit reden voor is’, bijna iedereen last van lijkt te hebben. Stress is echter lang niet altijd slecht. Er vinden chemische reacties in het lichaam plaats waardoor adrenaline vrijkomt die de alertheid verhoogt. Telkens als iemand snel moet handelen, zoals bij verkeersdrukte, treden er stressreactie op die dus duidelijk hun functie hebben.

Ongezond wordt het pas als de stressreactie te vaak optreedt of te lang duurt.

Reageer op dit artikel