nieuws

Houtoogst kan anderhalf maal meer bedragen

bouwbreed

De houtoogst in Nederland kan toenemen tot anderhalf maal het huidige niveau. Dat indien er integraal uitvoering wordt gegeven aan het Meerjarenplan Bosbouw.

Dit staat in het jaarverslag van 1992 van de Stichting Bos en Hout (SBH) te Wageningen. In 1991 is de Nederlandse houtvoorraad veel groter gebleken dan men steeds heeft aangenomen. Ook de jaarlijkse groei blijkt veel groter dan is verondersteld. Tevens komt tot uitdrukking dat in toenemende mate hout uit de ‘eindkap’ kan vrijkomen en dat het zwaardere afmetingen heeft. Het toepassen van eindkap betekent een goede investering in de verjonging van bossen en percelen. Helaas blijkt de kap door het gebrek aan middelen nauwelijks nog voor te komen.

Omdat voorts aanplant van douglas populieren, die zeker in Nederland toepassing ke vinden, stagneert, zal de oogst van deze soort niet aan de streefcijfers komen. Dit is volgens de SBH gezien de vraag die hiernaar is van de verwerkende bedrijven, een zorgwekkende ontwikkeling.

Oogst achter

De SBH concludeert aan de hand van het Meerjarenplan Bosbouw (MJB), waarbij de stichting ten nauwste is betrokken, dat de houtoogst achterblijft bij de gestelde doelen.

Ook de toekomst ziet er zonder ingrijpende aanvullende maatregelen niet rooskleurig uit.

Integrale toepassing van het MJB blijft volgens de SHB van absoluut belang. Het geintegreerd bosbeheer is volgens de evaluatie van de stichting ‘Het ei van Columbus’ voor de vele problemen waarmee de Nederlandse bosbouw heeft te maken. Echter, er zitten nog veel hiaten in. Gezien de verstrekkende gevolgen op de korte en lange termijn is het nog te vroeg om voor dit beheersysteem te kiezen.

Ook de ontwikkeling van de boomsoorten ontwikkelt zich niet volgens het Meerjarenplan.

Gestagneerd

De aanleg van tijdelijk bos is vorig jaar gestagneerd. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de achterblijvende financiering, de problematiek van de subsidieregeling en de velaging van de braakligpremie begin 1991. De conclusies van de evaluatie hebben samen met de resultaten van de Commissie Groen Financiering, Functiebeloning en Bosuitbreiding ervoor gezorgd, dat de overheid nog vorig jaar is begonnen met het opstellen van een Bosnota. De evaluaties zullen vaker volgen.

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft de SBH vorig jaar bouwstenen aangedragen voor het Houtvoorzieningsplan. Dat behelst niet alleen de binnenlandse- maar ook inzicht in de buitenlandse houtvoorziening en de te volgen strategie.

Reageer op dit artikel