nieuws

Handboek Eurotec op diskette

bouwbreed

Lang Energy Systems BV te Apedoorn heeft een nieuwe versie van het Eurotec handboek op diskette uitgebracht. Deze geactualiseerde informatie op een 3,5”-diskette bevat alle mogelijke gegevens over Eurotec warmte/krachtkoppeling agregaten, die het bedrijf op de markt brengt. De installaties zijn voorzien van gasmotoren en zijn te stoken met aardgas, biogas of stortgas. Ze zijn voorts te gebruiken voor de verwarming van water en lucht. Tijdens hun werking produceren ze eklektrische energie met behulp van een permanent gekoppelde 220/380 V generator. Behalve, dat op de diskette de warmte/krachtinstallaties inclusief hun technische specificaties zijn gegeven, wordt ook de ontwikkeling van de warmte/krachkoppeling belicht en worden verschillende toepassingen visueel weergegeven.

Het programma voorziet tevens in de mogelijkheid een aanvraag op te stellen voor toezending van nadere informatie over verschillende types en versies van warmte/kracht installaties. De diskette is toe te passen op pc’s met MSDOS-besturing, met een EGA of VCA grafische kaart.

Reageer op dit artikel