nieuws

Grondboormachine voor korte trajecten

bouwbreed

Met de DL305 heeft Vermeer Holland BV uit Hoofddorp het leveringsprogramma grondboormachines naar onderen uitgebreid. Deze machinelijn voorziet inmiddels in vier verschillende typen. De compacte DL305 is, zoals uit de constructie van de machine al kan worden vastgesteld, vooral geschikt voor het boren over kleinere trajecten.

Het zou te voorbarig zijn nu reeds vast te stellen dat het graven van sleuven voor de aanleg van ondergrondse leidingen straks tot het verleden behoort. Niettemin geniet de toepassing van bepaalde boortechnieken voor het sleufloos leggen van kabels en buizen een groeiende belangstelling. Zeker in situaties waarbij voor het leggen van ondergrondse leidingen, rij- en vaarwegen dienen te worden gekruisd wordt tegenwoordig meer en meer aan boortechnieken de voorkeur gegeven.

Gestuurd

In het bijzonder de gestuurde installaties waarmee de boorrichting met een grote mate van nauwkeurigheid kan worden bepaald, bieden bij de aanleg van leidingen over langere afstanden niet alleen economische voordelen, maar gaan ook technische problemen die zich bij het maken van sleuven voordoen letterlijk uit de weg.

Laat de persluchtraket zich ook uitstekend toepassen bij het ondergronds aanleggen van buizen en leidingen met grotere diameters, het trekken van telefoonkabels, het maken van huisaansluitingen en het leggen van kleine zinkers is toch het gebied waar dit werktuig een eigen plaats heeft verworven. Het is dit gebied waar de DL305 evenzeer op zijn plaats is en zich met de bodemraket moet meten.

Zichtbaar

De compacte gestuurde boorinstallatie is een ‘korte-afstand-loper’. Dat betekent dat boringen tot lengten van ongeveer 30 meter en met diameters van emeente 75 – 100 mm haalbaar zijn. Ondanks die korte boorafstand zijn boordiepten tot 5,5 meter mogelijk. En dit is voornamelijk te danken aan een hierbij gebruikt geavan ceerd digitaal meetsysteem en de kleine buigradius die de boorstangen toestaan. De stand van de boorkop is op een scherm bij het bedieningspaneel af te lezen.

De complete installatie inclusief aandrijfeenheid en 1000 liter tank voor de boorvloeistof is van zodanige afmetingen dat een dubbelassige aanhanger voldoende is voor het vervoer. Alles weegt bij elkaar zon goede 1634 kg. De in totaal 2,74 meter lange machine wordt via een hydraulisch aggregaat aangedreven, waarvoor een 14,92 kW (20 pk) dieselmotor het vermogen levert.

Reageer op dit artikel