nieuws

Ginjaar wordt voorzitter stuurgroep Tropisch hout

bouwbreed

De stuurgroep die de voortgang moet bewaken van de uitvoering van het in juni jl. ondertekende Convenant Tropisch Hout heeft dr. L. Ginjaar als zijn voorzitter gekozen.

De stuurgroep, waarin overheid, bedrijfsleven, werknemersorganisaties en milieu- en natuurbeschermingsorganisaties zitting hebben, ziet erop toe dat er maatregelen worden genomen, die er toeleiden dat vanaf 31 december 1995 het gebruik van tropisch hout in Nederland zal worden beperkt tot hout, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Bovendien ligt het in de bedoeling dat tegen die tijd duurzaam geproduceerd tropisch hout herkenbaar zal zijn aan een speciaal daarvoor te ontwikkelen keurmerk.

Reageer op dit artikel