nieuws

Extra heffing op vliegverkeer voor isolatie woningen bij luchthavens

bouwbreed Premium

De ongeveer f. 100 miljoen, nodig voor isolatie van woningen rond de luchthavens Schiphol en Maastricht, wil het kabinet laten opbrengen door luchtvaartmaatschappijen. Besloten is om hen extra te laten betalen voor de geluidsoverlast die ze veroorzaken.

Momenteel betalen de luchtvaartmaatschappijen die van Schiphol gebruik maken gezamenlijk f. 11 miljoen per jaar aan de bestrijding van lawaai, via de Stichting Geluidhinder Schiphol. Het bedrag wordt ieder jaar met 5 a 6 procent verhoogd.

De extra kosten vloeien voort uit het kabinetsbesluit een norm in te voeren om het vlieglawaai tijdens de nachtelijke uren vast te stellen. Momenteel worden er nog verschillende normen gehanteerd. Voor de omgeving van Schiphol betekent dit, dat er voor een bedrag van tussen f. 45- en f. 50 miljoen extra moet worden geisoleerd. Voor de huizen in de omgeving van de luchthaven in Maastricht is tussen de f. 40- en f. 45 miljoen nodig.

Reageer op dit artikel