nieuws

EVO bepleit aanpassing van wetsvoorstel grijs kenteken

bouwbreed Premium

Wanneer de Tweede Kamer de nieuwe belastingvoorstellen over het grijs kenteken aanneemt, zullen veel ondernemers worden geconfronteerd met een belangrijke stijging van de vervoerskosten. Ondernemers die bedrijfsvoertuigen voor goederenvervoer gebruiken, dienen van die lastenverzwaring te worden gevrijwaard. Aldus de Ondernemersorganisatie voor transport en logistiek EVO.

De belastingvoorstellen zoals die thans bij de Tweede kamer liggen, houden een forse lastenverzwaring in. Die is bedoeld om misbruik door particulieren van het zogeheten grijs kenteken te beteugelen.

Hiermee zouden echter ook bedrijven die beroepsmatig van onder de bepaling vallende voertuigen gebruikmaken worden getroffen.

Duurder

De voorstellen gelden voor enkele categorieen voertuigen die voor het vervoer van goederen belangrijk zijn. Als die nu als personenautos worden aangemerkt, zal hiervoor een hoge bpm betaald moeten worden.

Dat houdt onder meer in dat van personenautos en stationcars afgeleide bestelautos en de 4×4 pick-up met dubbele cabine, die ook in de bouwnijverheid veelvuldig worden gebruikt, door deze voorstellen per 1 januari 1994 aanzienlijk duurder worden.

Ontheffing

De EVO heeft nu de Tweede Kamer het voorstel gedaan een regeling te treffen die bedrijven de mogelijkheid biedt genoemde categorieen voertuigen, bpm-vrij te ke aanschaffen. Voor een dergelijke voorziening zou dan dezelfde systematiek als bij de btw ke gelden: belastinginspecteurs dienen de bevoegdheid te hebben ondernemers voor deze voertuigen een ontheffing te verlenen. Ontheffing moet naar de mening van de EVO worden verleend wanneer de inspecteur niet kan aantonen dat het voertuig ook voor prive-doeleinden wordt gebruikt.

Blindering

De EVO doet tevens het verzoek de verplichte blindering van het rechter zijraam uit het voorstel te schrappen. Uit oogpunt van de verkeersveiligheid is blindering ongewenst daar die het zicht opzij ernstig belemmert. Ook het voorstel van financien om kleinere bestelautos uit te rusten met een dicht tussenschot juicht de EVO om veiligheidsredenen niet toe. Als oplossing ziet zij meer in het voorschrijven van een tussenschot met een hoogte niet groter dan 350 mm.

Reageer op dit artikel