nieuws

Enovatiepo Utrecht bespaart 60% op energie

bouwbreed Premium

Enovatie-poen werpen hun vruchten af. Er wordt veel bespaard op energie. Utrecht spant daarbij de kroon met een daling van het gasverbruik voor verwarming van maar liefst 60%

Er is echter een maar. Energiebesparing moet wel gepaard gaan met handhaving van een gezond binnenmilieu.

Vandaar dat in Utrecht aanvullende maatregelen zijn genomen.

Novem heeft ongeveer 21 poen gevolgd, waaruit is gebleken dat in alle poen goede resultaten zijn bereikt, met het po Amstenrade in Utrecht als uitschieter. De besparingen varieren al naar gelang het verwarmingsysteem in de oude situatie. Sommige poen werden verwarmd door middel van gaskachels, die op zichzelf al een laag energieverbruik hebben. Vandaar dat in die gevallen de besparing op het energieverbruik minder spectaculair is dan in andere situaties. In Amstenrade was namelijk sprake van een bestaande cv-verwarming.

Bij vervanging door combiketels is het gasverbruik gedaald van 2800 m3 tot slechts 1100 m3, een besparing derhalve van ruim 60%.

Stadsverwarming

Van traditionele stadverwarmingsystemen is bekend dat de lange leidingen over het algemeen veel energieverlies geven. Daarom zijn de portiekflatgebouwen in Landgraaf van het systeem afgekoppeld.

In die flats zijn zogenaamde combiketels geinstalleerd voor individuele verwarming.

Voorts is de isolatie verbeterd en zijn kieren gedicht. Het flatgebouw aan de Ibisdreef is eveneens aangesloten op de stadsverwarming. Ook hier waren de energieverliezen groot. De stadsverwarming is echter gehandhaafd. De leidingen zijn geisoleerd. De portiekflats zijn individueel bemeterd en er zijn thermostatische radiatorkranen aangebracht. Bovendien is de regelkamer vernieuwd. De keukengeisers zijn verwijderd en het tapwater wordt nu opgewarmd door middel van de stadsverwarming. Door al deze maatregelen is het energieverbruik fors teruggelopen.

Aquaria

Verder hadden deze woningen enorme ramen, waardoor de woningen al gauw als aquaria werden bestempeld. Volgens het Enovatieprincipe zijn verwarming en isolatie integraal aangepakt. Spouwmuren en glazen borstweringen zijn geisoleerd en er is dubbelglas geplaatst. Ramen en deuren zijn verder voorzien van tochtweringsband. De totale maatregelen hebben hier geleid tot een halvering van het energieverbruik.

De bewoners hebben echter klachten over het binnenmilieu: 43% van de bewoners vindt de woning te koud geworden en 60% heeft moeite met het regelen van de verwarming. Een kwart klaagt over tocht. Volgens het meetbureau voldoet de luchtdichtheid van de woningen wel aan de eisen.

Onvoldoende

In sommige gevallen bleek echter de kierdichting onvoldoende te zijn. Dat moest alsnog worden verholpen. Ook is vastgesteld dat de woningen op een temperatuur van 22 grC zijn te krijgen.

Dat is normaal gesproken voldoende. Veel bewoners waren echter aan ‘te hoge temperaturen gewend. Het maakte immers toch niet uit voor de prijs voor energie voor de individuele bewoners? Veel van de problemen zijn terug te voeren op het stookgedrag van de bewoners, aldus Novem. Zo zijn er bewoners die vroeger konden volstaan met het opendraaien van een radiator en niet in de gaten hebben dat ze er nu meer moeten openzetten om dezelfde temperatuur te ke halen. Voorlichting is volgens Novem in dit soort gevallen dan ook essentieel.

Reageer op dit artikel