nieuws

Engelse wegwerkers weer actief in de grensstreek

bouwbreed

Vervolg van pagina 1 Tijhuis: ‘Ons is opgevallen dat ze vaak uit een streek van Engeland komen. Het lijkt alsof ze elkaar inseinen. Het blijkt dat ze hun materieel, handwals en trilplaat, op de zondagavond-boot naar Hoek van Holland rijden en daarmee door het land trekken. Het komt niet of nauwelijks voor dat ze materieel huren.’

Het werk dat ze uitvoeren bestaat vaak uit het verbeteren van de oppervlakte met emulsie en split en in sommige gevallen het asfalteren van een erf. De kwaliteit van dat laatste werk is vaak bedroevend slecht, omdat het asfalt uit Duitsland of Belgie wordt gehaald.

J.J. Deuss: ‘Als actie tegen de Engelsen hebben we besloten onze asfaltcentrale niet open te stellen voor dit soort lui. Ruim 97 procent van de centrales is bij VBW-Asfalt aangesloten.

Het effect is wel dat ze hun spul gaan halen uit de ons omringende landen.”

Irritatie

Bij de consument wekt het slechte werk en de hoge prijs de nodige irritatie. ‘Het is toch vervelend als een koe door een pas geasfalteerd erf zakt’, meent Tijhuis. Deuss vult aan dat asfalt voor rijkswegen totaal ongeschikt is voor gebruik op het boerenerf.

De frustratie van de belasting ambtenaar is het feit dat ‘iedereen van de hoed en de rand weet, behalve de politie en de Belastingdienst’. ‘Wat meer medewerking vanuit de Nederlandse wegenbouw stel ik op prijs. De bouw klaagt wel over zwartwerken, maar houdt vervolgens zijn mond als het gaat om het doorgeven van tips.

Overigens wil ik niet dat we elkaar gaan bespioneren, dus geen aangiftes van Jan dat Piet iets fout doet.”

Mr. H. Visser, directeur van de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers (NVWB), geeft tegengas op de uitlating van Tijhuis. ‘We werken nauw samen met VBW-Asfalt.

Klachten die bij ons worden gedeponeerd, geven we wel degelijk door aan de politie. We gaan er vanuit dat die dan ook worden doorgegeven aan de Belastingdienst.”

Visser stipt hiermee onbedoeld de problemen rond de privacybescherming aan. Het is de politie namelijk verboden om andere diensten over hun bevindingen te informeren. Alleen met toestemming van de officier van justitie mag de politie informatie doorgeven aan de Belastingdienst. Zonder deze goedkering heeft de politie geen meldingsplicht en blijft het voor de belastingdienst gissen waar Engelse wegwerkers bezig zijn.

Reageer op dit artikel