nieuws

Dit jaar begint woningbouw op Java-eiland Amsterdam

bouwbreed

Eind van dit jaar kan de bouw beginnen van de eerste woningen op het Java-eiland in Amsterdam. In het stedebouwkundige plan van Sjoerd Soeters is ruimte voor 1300 tot 1500 woningen, waarvan de eerste ontwerpen worden uitgewerkt. Daarmee sluit realisering aan op de woningbouw van het aangrenzende KNSM-eiland.

Direct ten oosten van de IJtunnel ligt het eiland in het IJ dat met een dam is verbonden met de verdere Oostelijke Havengebied in de hoofdstad. Ten oosten van de dam spreekt men over het KNSM-eiland, waarvoor architect Jo Coenen het stedebouwkundige plan heeft gemaakt en waar inmiddels grote blokken woningen zijn gerealiseerd van de Belgische architect Bruna Albert en de Berlijnse architect Hans Kollhoff. Het westelijke deel van het eiland wordt het Javaeiland genoemd naar de hier vroeger gesitueerde Java-kade tussen IJ en IJ-haven.

Overgang De beide grote blokken woningen van Albert en Kollhoff krijgen in het verlengde rond de aansluiting van de verbindingsdam een nieuw groot blok woningen, waarvan de plattegrond een S-vorm krijgt.

Dit blok vormt tevens een soort toegangspoort tot beide woongebieden waar ook het eindpunt van een tramlijn komt te liggen.

De verdere indeling van het Java-eiland bestaat uit een onderverdeling in vijf delen, die door een dwarsgracht van elkaar worden gescheiden. De stedebouwkundige bouwblokken op deze eilandjes hebben een min of meer besloten karakter.

De bouwhoogte in deze blok ken bestaat aan de IJ-zijde gemiddeld uit acht bouwlagen en aan de zijde van de IJ-haven uit gemiddeld vijf bouwlagen.

Langs de vier dwarsgrachten zijn grachtenhuizen gedacht.

Over de binnenruimten van deze bouwblokken lopen langzaam-verkeersroutes en is plaats voor parkeervoorzieningen en plaatselijk aanvullende woningbouw in ‘pallazzo-typen’.

De hoofdontsluiting van het Java-eiland loopt via de noordelijke kade langs het IJ, waar ook een busroute over loopt.

De zuidelijke kade heeft een rustiger karakter en biedt ook aanlegplaats voor circa veertig (woon)schepen. Omdat zoveel mogelijk naar een autovrij stadsbeeld wordt gestreefd, zal het parkeren grotendeels onder de woningen plaatsvinden.

Voorzieningen

Op de kop van het eiland wordt gerekend op stadsondersteunende voorzieningen. Dit planonderdeel is nog niet verder uitgewerkt omdat de bestemming ook nog niet nader is uitgewerkt.

Het voormalige SHB-gebouw wordt verbouwd en zal naast woningen ook medische voorzieningen onderdak bieden.

Verder is er 6000m2 bedrijfsruimte in de plannen opgenomen, en ruimte voor een peuter- en naschoolse opvang.

De woningbouwverenigingen Acob en Het Oosten realiseren sociale woningbouw met respectievelijk 200 en 70 woningen. Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid realiseert circa 650 premiewoningen en Bouwbedrijf Moes bouwt circa 250 koopwoningen. De huur varieert daarbij van f. 400 tot f. 1300.

Kades, groenvoorzieningen en steigers zullen op het Java-eiland belangrijke recreatieve elementen bieden. Het stedebouwkundige ontwerp onderscheidt zich als geheel van het KNSM-eiland en verdere ontwikkelingen in het Oostelijk Havengebied.

Het Java-eiland tussen het IJ (bovenaan) en de IJ-haven. Rechtsonder de verbindingsdam met het Oostelijk Havengebied en links een nieuwe brug over de IJ-haven. Het ‘eiland’ wordt door vier nieuwe dwarsgrachten in nieuwe eilanden onderverdeeld. Geheel links is ruimte voor stadsondersteunende voorzieningen die nog niet nader zijn gedefinieerd en uitgewerkt.

Reageer op dit artikel