nieuws

Den Haag ‘adverteert’ met liften-subsidie

bouwbreed

B en W van Den Haag hebben de raad gevraagd in te stemmen met het vaststellen van een bedrag van f. 3690537 bestemd voor het geven van subsidie voor het plaatsen van liften bij bestaande woongebouwen. Het budget blijkt groter dan aan plannen tot plaatsing van liften door woningcorporaties zijn gemaakt.

De ruim f. 3,5 miljoen werd door het stadsgewest Haaglanden aan Den Haag toegewezen. In totaal had het gewest bijna f. 6 miljoen voor dit doel te verdelen op grond van de ‘Tijdelijke regeling geldelijke steun liftplaatsing bij bestaande gebouwen’, die het ministerie van VROM in februari jl. in het leven riep. Den Haag is inmiddels met de woning bouwverenigingen overeengekomen dat plaatsing van 27 liften bij galerijflats en 20 bij portiekwoningen zullen worden gesubsidieerd.

De bijdrage per lift mag gemiddeld niet hoger zijn dan f. 40000. Dat betekent dat het aan Den Haag toegekende bedrag niet volledig wordt benut.

Aangezien na drie jaar het niet benutte deel in de rijkskas zal moeten worden teruggestort, zal de gemeente zich nu ook wenden tot particuliere verhuurders en verenigingen van appartementseigenaren met de vraag of zij van deze subsidiemogelijkheid gebruik wil maken. Met het aan Den Haag toegekende budget ke namelijk maximaal 92 liften worden gesubsidieerd.

Reageer op dit artikel