nieuws

Deel van o.g.-verordening Amsterdam niet bindend

bouwbreed

Het Amsterdamse gerechtshof heeft in een procedure van de Sociale Verzekeringsbank tegen de Inspecteur Gemeentebelastingen Amsterdam een onderdeel van de Amsterdamse verordening onroerend goed-belasting 1988 onverbindend verklaard. Het gaat om de belastingheffing van de categorie niet-woningen. Voor deze categorie zijn naar het oordeel van het hof de vermenigvuldigingsfactoren voor het berekenen van de belastbare oppervlakte zo vastgesteld, dat in de meerderheid van de gevallen geen rekening is gehouden met verschillen in waarden in het economisch verkeer. Het hof heeft zich bij zijn uitspraak gebaseerd op een rapport van de stichting Kafi. Volgens het hof moet het mogelijk zijn geweest de veremnigvuldigingsfactoren zo af te stemmen op de verschillen in waarde, dat voor deze categorie nog slechts in een minderheid van de gevallen sprake is van een afwijking van meer dan 25%.

De inspecteur is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Inmiddels heeft deze verordening plaats gemaakt voor de verordening onroerend goed-belasting 1989.

Reageer op dit artikel