nieuws

De gemeente Rotterdam zal f. 45000 gulden …

bouwbreed Premium

De gemeente Rotterdam zal f. 45000 gulden bijdragen aan de reiskosten van een onlangs gepensioneerde hoofduitvoerder, die als bouwbegeleider zal optreden van een stadsvernieuwingspo in de Chinese zusterstad Shanghai.

Er worden hierbij technieken toegepast die in de Rotterdamse stadsvernieuwing zijn ontwikkeld. In het po werkt de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting van Rotterdam nauw samen met het Export Platform Bouwnijverheid en de bouwmaterialenhandel.

Reageer op dit artikel