nieuws

Bouwacademies Euregio werken nauwer samen

bouwbreed Premium

De bouwacademies in Maastricht, Diepenbeek (bij Hasselt), Luik en Aken gaan nauwer samenwerken. Zo zullen vanaf 1995 de afstudeeronderwerpen op elkaar worden afgestemd. De beslissing daartoe vloeit voort uit de positieve ervaringen met de Euregionale Ontwerpwedstrijd, die sinds 1991 gehouden wordt in het kader van BouwMECC.

De belangstelling voor die wedstrijd is dit jaar groter dan ooit. Het maximum aantal inschrijvingen is inmiddels ruim overschreden. De jury, onder leiding van de recent tot Europese Ombudsman voor het architectonisch erfgoed benoemde Nic Tummers, zal de handen vol hebben aan het beoordelen van de tientallen inzendingen.

Het is de bedoeling dat er uiteindelijk tien poen worden genomineerd. En daaruit zal dan de Euregionale Ontwerpprijs 1993 worden geselecteerd. De winnaar krijgt een geldbedrag van 2300 ecu (ongeveer f. 5000) en een oorkonde. Daarnaast wordt nog een tweede prijs van 1600 ecu (ongeveer f. 3500 toegekend.

De prijsuitreiking vindt plaats op de openingsdag van de bouwbeurs in het MECC op dinsdag 5 oktober. Alle geno mineerde poen zullen tijdens de duur van de beurs (tot en met vrijdag 8 oktober) worden tentoongesteld.

Eindexamen Aan de wedstrijd mogen, zoals bekend, alleen studenten deelnemen die dit jaar aan een van de betrokken bouwacademies het afsluitend examen hebben afgelegd. Per instituut konden er na een voorselectie tien poen worden ingezonden. In Aken was de belangstelling voor de wedstrijd echter zo groot, dat besloten werd om de bouwacademie in deze stad toestemming te verlenen voor het inzenden van nog eens vijf poen.

De grote belangstelling voor de wedstrijd toont volgens de organisatoren (MECC en Bond van Nederlandse Architecten kring Zuid-Limburg)- aan dat het destijds genomen initiatief een schot in de roos is geweest.

Dat wordt nog eens bevestigd door de steeds intensievere contacten tussen de vier academies in de euregio.

‘Er is tussen de deelnemende instituten een enthousiast samenwerkingsverband ontstaan. Het effect van de wedstrijd is niet alleen dat studenten en andere geinteresseerden kennis ke nemen van architectuur-opvattingen uit andere delen van de euregio, maar ook dat de opleidingen nu concreet met elkaar in contact zijn gekomen. Dat was in het verleden nog niet eerer op deze schaal gebeurd’, aldus MECC-persvoorlichter Louk Hustinx.

Reageer op dit artikel