nieuws

BMWT verlangt aanpassing regeling handelaarskenteken

bouwbreed Premium

De BMWT, de brancheorganisatie van bouwmachinefabrikanten en importeurs, en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zijn overeengekomen gezamenlijk te bekijken of importeurs van bouwmachines ke worden toegelaten tot de uiteindelijke regeling handelaarskentekens. Naar verluidt zal de RDW eind dit jaar met een definitief standpunt komen.

De nieuwe regeling handelaarskentekens, zoals die door de RDW in voorbereiding is, is er op gericht het onbedoeld gebruik van de handelaarskentekens terug te dringen. Door de vestiginginsvergunning voor auto-, bandenservice-, carrosseriebouw-, carrosserieherstel- en autospuitbedrijf centraal te stellen is de aanvraagprocedure voor een dergelijk kenteken belangrijk verscherpt. De nieuwe regeling handelaarskentekenbewijzen richt zich met na me op bedrijven binnen de automobielsector. Aanpassing Daarmee ontstaat het probleem dat alle andere bedrijven straks niet meer voldoen aan het gestelde in de nieuwe wetgeving. Dientengevolge zullen de importeurs van kranen en andere voor de bouwnijverheid bestemde mobiele machines niet langer dit materieel vrijelijk ke invoeren.

De BMWT, die grote moeilijkheden voor de machinebranche voorziet, heeft daarom bij de RDW op aanpassing van het geformuleerde toelatingsbeleid aangedrongen.

Met de provincies Zuid- en Noord-Holland, deze maand als laatst aangeschreven rayons, zijn alle in Nederland bij de RDW geregistreerde bedrijven door de rijksdienst schriftelijk benaderd om opgave te doen of aan de nieuwe aanvraagvoorwaarde kan worden voldaan.

Wegenverkeerswet

Deze aanschrijving loopt vooruit op de nieuwe Wegenverkeerswet 1992 die eind 1994 van kracht wordt.

Kan een bedrijf aan de nieuwe voorwaarde voldoen, dan wordt het handelaarskenteken omgewisseld voor een nieuwe met de lettercombinatie HA.

Alle bedrijven die nu reeds over een handelaarskenteken beschikken, maar niet aan de aanvraagvoorwaarde ke voldoen, behouden het ‘oude

tot de inwerkingtreding van de Wegenverkeerswet 1992.

Machine-importeurs met een handelaarskenteken ke tot de definitieve besluitvorming eind 1993 hiervan gebruik blijven maken. Anders is dit voor bedrijven die een eerste gaan indienen. Hiervoor geldt de voorwaarde van de vestigingsvergunning. Maar ook hierop is de besluitvorming eind 1993 van toepassing.

Informatie

Om de problemen waarmee eerste aanvragers thans worden geconfronteerd te ondervangen heeft de BMWT met de RDW afgesproken dat de BMWT voor die bedrijven zal gaan fungeren als coordinatiepunt. Na een ingezonden verzoek bij de BMWT zal deze samen met de RDW de mogelijkheden bestuderen.

Voor vragen omtrent de afhandelingsprocedure is de helpdesk van de RDW te benaderen: tel 05987-99815. Bij specifieke problemen rond de omwisseling van het handelaarsketeken of met betrekking tot een eerste aanvraag kan met de BMWT in Rijswijk contact worden opgenomen.

Reageer op dit artikel