nieuws

Belgische Franki verwerft twee grote orders

bouwbreed

Frankipile South Africa Ltd., een 100 procent dochterbedrijf van de Belgische bouwgroep Franki, heeft twee belangrijke orders ontvangen voor het leggen van de funderingen van een staalfabriek en een aluminiumfabriek in Zuid-Afrika. Met deze order is een bedrag gemoeid van f. 58,1 miljoen (1,047 miljard Bfr.).

Om de werken uit te voeren zijn ruim 40500 mandagen en 4800 machinedagen nodig. De eerste order betreft de funderingen voor het Columbus Stainless Steel Extension Po en vertegenwoordigt een bedrag van f. 11,3 miljoen. Met de uitbreiding van Columbus staalfabrieken te Middelburg in Transvaal wordt de Zuidafrikaanse produktie van roestvrij staal opgevoerd van 125000 tot 500000 ton per jaar. Daarmee wordt ZuidAfrika nummer vijf op de wereldranglijst van grootste producenten van roestvrij staal.

De fabrieksuitbreiding kost in totaal f. 165 miljoen. Voor de funderingsspecialist Franki uit Luik betekent het Columbuspo de installatie van ongeveer 300 palen van 610 mm tot op een diepte van 14 meter en ongeveer 1200 enkelvoudige schroefboorpalen met een diameter van 750 tot 1650 mm tot op een diepte van ongeveer 16 meter. De funderingswerken zullen zo snel mogelijk van start gaan omdat het project april volgend jaar gereed moet zijn.

Via een wereldwijde prijsvraag heeft Frankipile South Africa ook voor 60 procent de uitvoering toegewezen gekregen van het contract voor de funderingen van de nieuwe aluminiumfabriek van Alusaf Ltd. Het kostplaatje voor deze nieuwe fabriek bedraagt f. 396 miljoen, het contract van Frankipile is f. 46,9 miljoen waard.

Het Alusaf Hillsidse Smelter Po in Richards Bay in Natal is een van de grootste aluminiumfabrieken ter wereld die ooit werden gebouwd. De fabriek telt vier smeltkroezen, twee bakovens, een anode opslagplaats, een aluminiumgieterij, werkateliers en administratieve gebouwen, silos voor de opslag van aluminium en cokes en een transportband.

De funderingswerken moeten in oktober volgend jaar af zijn.

Om de nieuwe fabriek de nodige ondersteuning te verschaffen zal Frankipile ongeveer 20000 in de grond gevormde Franki-heipalen en 258 schroefboorpalen met steunslib en met een diameter van 1500 mm aanbrengen. De grote variatie in de bodemgesteldheid vormt een extra uitdaging voor de expertise van de ingenieurs en het werfpersoneel van de ‘Strategic Business Unit Africa van Franki, die met deze opdracht de jaaromzet van het afgelopen jaar in een klap ziet verdubbelen.

Door beide opdrachten zal het voltallige personeel in ZuidAfrika (616 man) plus het aanwezige materiaal tot eind volgend jaar volledig ke worden ingezet.

Reageer op dit artikel