nieuws

Ballast Nedam verkoopt onderdeel Haitsma Beton

bouwbreed

Spaansen Systeemvloeren BV neemt de fabriek van Haitsma Prefab Beton BV in Harlingen over van Ballast Nedam Handel en Industrie uit Utrecht.

De fabriek komt vrij omdat Haitsma de produktie van vooral heipalen in het kader van een reorganisatie overbrengt naar de vestiging in Kootstertille. Voor Spaansen biedt de overname de mogelijkheid de produktie van systeemvloeren uit te breiden.

Financien ‘Wij waren van plan het terrein van de Haitsma-vestiging in de toekomst te gebruiken voor poontwikkeling, woningen en kleine bedrijven’, aldus directeur P.J.G. Fransen van Ballast Nedam Handel en Industrie. ‘Door de verkoop aan Spaansen verdienen we er op langere termijn misschien minder aan, maar als Ballast Nedam kiezen we voor behoud van werkgelegenheid. Dank zij de overname houdt het perso neel van Haitsma in Harlingen werk.’

A. Spaansen: ‘De overname van de bestaande fabriek maakt het voor ons mogelijk de produktie veel sneller uit te breiden dan bij nieuwbouw.

We gaan van 16000 m2 in Woerden naar 75000 m2 in Harlingen. Bovendien is de fabriek ideaal onze produktie, al vergt het nog wel de nodige aanpassingen en investeringen.”

In Woerden kon het bedrijf vanwege milieueisen niet verder uitbreiden. Bovendien kan Spaansen dank zij de nieuwe fabriek het deel van de produktie dat uitbesteedt wordt aan een Belgisch bedrijf voortaan voor eigen rekening nemen.

Fransen is niet bang dat Haitsma met de verkoop zichzelf meer concurrentie op de hals haalt. ‘Zij maken vloeren, palen en prefabelementen. Er zijn op dit punt ook waterdichte afspraken gemaakt.’

Reageer op dit artikel