nieuws

Zuid Holland in overleg over toekomst vliegveld

bouwbreed Premium

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid Holland gaat met het ministerie van Defensie overleggen over de verplaatsing van de activiteiten op vliegveld Valkenburg. Wanneer het Rijk tot sluiting van Valkenburg besluit ontstaat er ruimte voor de bouw van zon 5000 woningen. Dit vliegveld staat al geruime tijd ter discussie. Zo liet de Stuurgroep Leidse regio, waarin de ruimtelijke ordening-wethouders van de gemeenten Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten em Zoeterwoude zitting hebben, in de onlangs gepresenteerde structuurvisie hun ogen op het Valkenburg vallen. 10000 Woningen Deze regiogemeenten zien hier mogelijkheden voor de bouw van 5000 woningen. Dat is de helft van het aantal dat de regio voor haar eigen behoefte tot het jaar 2015 kwijt moet. In de structuurvisie is door de stuurgroep ruimte voor de bouw van 8875 woningen en 177 hectare bedrijfsterreinen gevonden. De behoefte-raming voor de regio is echter op 10000 woningen vastgesteld. De wens van de Leidse regio om het militair vliegveld als woningbouwlocatie te bespempelen werd echter door het ministerie van Defensie resoluut van tafel geveegd. Dit vooral omdat het ministerie even daarvoor tot behoud van de vliegbasis had besloten. Tevens is er door Defensie over het opwaarderen van de basis gesproken. Soesterberg Dit komt volgens statenlid Poppe echter in een ander licht te staan nu de militaire vliegbasis Soesterberg naar alle waarschijnlijkheid gaat verdwijnen. Het college van GS antwoordde dan ook bevestigend op de vraag van Poppe of GS bereid is om opnieuw met het rijk overleg te plegen over de mogelijkheid de activiteiten op het vliegveld te verplaatsen. Met daarbij Soesterberg als potentiele vestigingslocatie. Gedeputeerde Staten hebben Poppe tevens toegezegd nog voor de beraadslaging over de strategische keuzenotitie voor de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek de statenleden van de resultaten van het overleg te informeren.

Dit blijkt uit antwoorden van GS op vragen van het PvdAstatenlid F. Poppe naar de toekomst van het militaire vliegveld in de Bollenstreek.

Reageer op dit artikel