nieuws

Zakenlieden claimen f. 55 mln van Leiden

bouwbreed

De gemeente Leiden krijgt een schadeclaim van totaal f. 55 miljoen aan de broek vanwege wanprestatie inzake de ontwikkeling van het Waardeiland.

Het proces wordt aangespannen door de Belgie wonende Nederlandse zakenman J.M G. Melkert (als gevolmachtigde van de in Panama gevestigde onderneming Eurafrican) en de Leidse ondernemer Th. Wilms Floet.

Rechtszaak Peter Stuvel Zij zeggen ernstig gedupeerd te zijn door het besluit van B en W om het middengebied definitief niet conform de oorspronkelijke planopzet te bebouwen. Bovendien zouden er bouwactiviteiten plaatsvinden op grond die eigendom is van Eurafrican.

Aanleiding tot het aanspannen van een proces is de beslissing van B en W van 8 juli dit jaar over het ‘Uitwerkingsplan Waardeiland’. Die hield in dat het middengebied van het Waardeiland bebouwd zal gaan worden met uitsluitend -dure- koopwoningen. Volgens Melkert is dat in strijd met de door hem en de ge meente Leiden in 1972 afgesloten overeenkomst voor de ontwikkeling van het eiland.

In de planopzet is volgens hem nadrukkelijk bepaald dat het middengebied zou worden bebouwd met 144 eengezinswoningen, 42 woningen voor twee gezinnen, tien winkels, 160 flatwoningen en een parkeergarage voor 200 autos.

De gemeenteraad heeft daartoe op 15 maart 1977 ook een besluit genomen. En op 2 november 1977 hebben gedeputeerde staten van Zuid-Holland daarvoor een verklaring van geen bezwaar verstrekt.

‘Diefstal’

In de loop van 1986 echter besloot de gemeenteraad tot wijziging van het bestemmings plan. De winkels kwamen te vervallen.

Het uiteindelijk niet doorgaan van dit poonderdeel betekent volgens Melkert ‘een fikse devaluatie van het tot nu toe gerealiseerde onroerend goed’. Vandaar zijn beslissing de gemeente voor de rechter te slepen. Bovendien is hem gebleken dat in het kader van het al in gang gezette bouwrijp maken van het middengebied ernstige onregelmatigheden zijn geschied. Een grote oppervlakte openbaar water, dat toebehoort aan de Panamese onderneming Eurafrican, is met toestemming van de gemeente brutaalweg gedempt.

‘Je reinste diefstal van eigendom’, aldus Melkert. Zelfs een jaren geleden in het hartje van het eiland gerealiseerde en aan Eurafrican toebehorende infrastructuur (palen, steigers etc.) van een jachthaven is in het kader van het dempen van het water gewoon verwijderd.

Winkels

Volgens Melkert is het de bedoeling de rechter te vragen om de gemeente Leiden aan Eurafrican een schadeloosste ling van f. 50 miljoen te laten betalen.

De Leidse zakenman Wilms Floet kocht in 1976 op het Waardeiland een duur huis. Hij deed dat met vooruitziende blik. Zijn intentie was namelijk om de in het middengebied te realiseren winkels te gaan exploiteren. Vandaar ook zijn beslissing om een optie te nemen op het winkelcentrum. Bovendien was het zijn bedoeling om ook de nabij het middengebied gelegen en al zestien jaar in gebruik zijnde jachthaven (niet te verwarren met de nu gedempte jachthaven) te exploiteren. Met het oog op al die commerciele activiteiten stootte hij zijn steeds slechter bereikbaar wordende sport- en schoenenzaak aan de Haarlemmerstraat in Leiden af.

‘Inmiddels wacht ik al zestien jaar op de steeds toegezegde winkels. De beslissing van de gemeente om daarvan definitief af te zien betekent voor mij een geweldige inkomstenderving. Ik schat mijn schade op f. 5 miljoen. En die wil ik vergoed hebben door de gemeente’.

Lees verder pag. 3

Reageer op dit artikel