nieuws

Werk aan ontsluiting vliegveld Beek begint

bouwbreed

De Combinatie Aannemingsbedrijf Van Lee BV/Van Lee Bouwmaatschappij BV te Veghel begint op 1 september van dit jaar met de aanleg van een nieuwe weg, die de luchthaven in Beek en het aangrenzende bedrijventerrein moet aansluiten op de A2. Tevens wordt een drie kilometer lang gedeelte van de A2 gereconstrueerd en het brugdek van het kunstwerk over de Maastrichterlaan vervangen. Het project kost ruim f. 30,7 miljoen. Door vertraging in de voorbereidende werkzaamheden (grondaankopen en overleg met kabel- en leidinghouders) kon de aanbesteding eerst op 21 april van dit jaar plaatsvinden. Dat gebeurde conform de Europese regelgeving. Tevens werd het voorbehoud gemaakt dat, als er onvoldoende financiele middelen beschikbaar zouden zijn, de gunning pas zou ke plaatsvinden nadat daarvoor dekking is gevonden. Totaal twaalf bedrijven schreven in. De Combinatie Van Lee was de laagste met iets meer dan f. 18 miljoen. Kostenoverzicht Inmiddels echter heeft de provincie een nieuw kostenoverzicht opgesteld. Dat komt uit op bijna f. 27,6 miljoen.. Dat is exclusief de kosten van toegevoegde rijkswerken (ruim f. 3,2 miljoen). Dit bedrag dient evenwel ook door de provincie te worden betaald en dan gedeclareerd bij Rijkswaterstaat. Dit betekent dat begrotingstechnisch de provincie moet uitgaan van ruim f. 30,7 miljoen. Inmiddels heeft het rijk toegezegd de toegezegde bijdrage van f. 7,5 miljoen op te trekken tot f. 8,6 miljoen. De eigen bijdrage van de provincie kan gehandhaafd blijven op f. 14,4 miljoen. Reden voor gedeputeerde staten om het werk definitief aan de Combinatie Van Lee te gunnen. Die zal tot en met 1995 bezig zijn met de realisering van het omvangrijke po.

Infrastructuur Peter Stuvel De werkzaamheden hadden eigenlijk al veel eerder moeten worden uitgevoerd. Al op 15 september 1989 werd daarvoor door provinciale staten een krediet van f. 25,4 miljoen uitgetrokken. Daarvan kwam ruim f. 14,4 miljoen voor rekening van de provincie. Het rijk zegde f. 7,5 miljoen toe. Het resterende bedrag betrof de kosten van toevoeging van rijkswerken, die de provincie zou uitvoeren.

Reageer op dit artikel