nieuws

Welles nietes spel rond bouw van woonhuizen

bouwbreed Premium

Wat op papier het mooiste huis van Capelle aan den IJssel had moeten worden, staat er bijna vier maanden na de officiele oplevering nog onafgemaakt bij.

Opdrachtgever en eigenaar van de woning, mr. L.H. van Houten, heeft een waslijst van bijna een armlengte aan gebreken. De bouwer, M.J. v.d. Kooij, directeur van het Aannemingsbedrijf Niveon BV, weigert echter het werk af te maken. Hij, en daarmee ook de onderaannemingsbedrijven zijn niet betaald. Een geschil waarbij alle betrokkenen het mes op tafel leggen. Van der Kooij: ‘Zij willen mij kapot maken’. Van Houten: ‘Het is een louche aannemer. Zeg maar gerust een crimineel.’

In zijn woning kan Van Houten er nog steeds niet over uit.

Hoewel naar zijn zegge de emoties al aardig tot bedaren zijn gekomen, is hij verbaasd en teleurgesteld over de bouwnijverheid in het algemeen en het aannemingsbedrijf Niveon bv uit Capelle aan den IJssel in het bijzonder.

‘Dit huis’, zegt hij met enige stemverheffing, ‘is opgeleverd.’ Hij leidt zijn bezoeker rond en laat een voor een de gebreken zien. Een greep: geen afwatering aan ramen en deuren, een badkamervloer waarbij het afschot ontbreekt, kieren in de aanhechting van de muren en gelige plekken in het stucwerk. ‘Maar’, benadrukt Van Houten cynisch, ‘dit huis is opgeleverd. Dus klaar.’

Slachtoffer

De oorzaak van dit kwaad is volgens hem Van der Kooij van Niveon. Deze is zich echter nergens van bewust en speelt de bal keihard terug. Hij zegt het slachtoffer te zijn in deze onverkwikkelijke affaire omdat hij door Van Houten voor zijn diensten slechts ten dele is betaald. ‘Vandaar dat ik conform de UAV-regels het werk heb stilgelegd en een procedure bij de Raad van Arbitrage ga aanspannen. Tot die tijd is het besmet werk en mogen er geen andere aannemingsbedrijven het werk overnemen.’

Rijst de vraag hoe het allemaal zo ver heeft ke komen.

Hierover lopen de lezingen uiteen. Van Houten liet een woning ontwerpen door H. Zwanziger, architect en eigenaar van het gelijknamig architectenbureau in Brakel. Zwanziger zou ook de directie over het werk voeren. Voor het huis had hij een bepaald bedrag in het hoofd en uiteindelijk kwam Aannemingsbedrijf Niveon BV in beeld.

Na diverse onderhandelingen wordt er een prijs afgesproken.

Een vast bedrag voor de bouw van de woning, die tevens dienst moest gaan doen als advocatenkantoor voor Van Houten. Alleen het betegelen van de vloeren, de complete keukeninrichting en het sanitair zou niet door Van der Kooij cs worden uitgevoerd. In februari zou de oplevering plaatshebben. Voor de bouw kreeg Niveon vijf kalendermaanden.

Te laat

Er werd echter te laat met de bouw begonnen. Volgens Van der Kooij omdat sommige materialen nog niet aanwezig waren. Van Houten beweert omdat naar later bleek toeleveringsbedrijven eerst door Van der Kooij betaald wilden worden. Volgens Van Houten begon ‘de ellende’ in december toen het dak maar niet wilde komen. ‘Ik kreeg een telefoontje dat het bedrijf nog niet was betaald en niet eerder wenste te leveren. Op vragen van mij aan Van der Kooij werd ont kennend gereageerd. Het kwam allemaal goed zei hij.’

Naar mate de bouw vorderde stapelde de problemen zich op.

Met de regelmaat van de klok kreeg Van Houten onderaannemers aan de telefoon die nog geen geld hadden gezien. De zaak escaleerde toen hij voorstelde zelf de onderaannemers te betalen. ‘Ik mocht mij er niet mee bemoeien. Het was Zwanziger die als directie daar verantwoordelijk voor was, zei hij.’

Oplevering

Intussen verstreek de datum waarop de feitelijke oplevering plaats had moeten hebben.

Van Houten nam, noodgedwongen omdat hij zijn woning had verkocht, zijn intrek in een bungalowpark. Op acht maart was de maat voor hem vol en eiste hij zijn woning op.

Van der Kooij: ‘Hij wilde er per se in, ik heb de woning toen opgeleverd. Pas weken later kwam er een lijst met gebreken. Maar volgens het UAV-reglement was de termijn hiervoor ruimschoots verstreken. Ik ben daar dus niet verantwoordelijk voor. Ik krijg nu nog f. 400000 van Van Houten voor het meerwerk wat ik heb verricht.’

Van Houten wordt koud noch warm over de hoogte van het nog openstaande bedrag. ‘Het begon met f. 80000, het wordt steeds hoger. Ik heb hem steeds op tijd betaald. En feitelijk krijg ik van hem nog geld voor het werk wat nu nog moet worden verricht.’

De onderaannemers hebben inmiddels diverse gerechtelijke procedures tegen Niveon aangespannen. Onder hen Banklof uit Ammerzoden die de kozijnen voor de woning leverde.

‘Ik heb nog f. 20000 van Van der Kooij tegoed. Bij de faillisementsaanvraag kwam hij met een bankgarantie op de proppen. Ik moet nu nog steeds geld zien’, aldus eigenaar G. Banklof.

Van hetzelfde laken een pak is het bij Arbeco Installatiebedrijf uit Nieuwerkerk aan de IJssel. Dit bedrijf krijgt nog f. 15000 voor geleverd meer werk. ‘Van der Kooij betwist dit en omdat het alleen mondeling is toegezegd kan ik naar mijn centen fluiten’, aldus directeur Reijm.

Berghout, directeur van het gelijknamige stucadoorsbedrijf uit Hendrik Ido Ambacht, zegt de naam van Niveon niet meer te ke horen. Van der Kooij staat nog voor f. 20000 bij hem in het krijt. ‘Eerst zegt hij tevreden te zijn over het stucwerk, wat nog het mooiste van die woning is, en dan gaat hij klagen. Die gele plekken?

Dat komt omdat hij een verkeerde planning heeft uitgevoerd. Eerst laten stucadoren en dan vloeren er in leggen. Dan krijg je dat.”

Van der Kooij wijst alle beschuldigingen van de hand met ‘ze proberen mij kapot te maken. Het is een vies spelletje dat er met mij wordt gespeeld. Ik ben niet betaald en omdat de onderaannemers slecht werk hebben geleverd kan en hoef ik die ook niet betalen.’

Ridderkerk

Overigens doen dezelfde problemen zich voor bij de bouw van een woonhuis in Ridderkerk. Ook hier kreeg Van der Kooij naar zijn zegge niet betaald en heeft hij vervolgens de werkzaamheden stilgelegd.

‘Zelf stilgelegd?’, herhaald opdrachtgever B. Boersema de vraag, ‘ik heb hem van het werk gestuurd. De woning zou in augustus klaar zijn. Alles wat er nu ligt zijn twee vloeren en de wanden. En de garagevloer is scheef en het vlechtwerk komt er doorheen. Het is gewoon een boef.’

Boersema was bij Niveon terechtgekomen omdat zijn architect Zwanziger hem had aanbevolen. Zwanziger hierover: ‘Op het moment dat Ridderkerk ter sprake kwam ging het in Capelle nog goed. Er was toen nog geen reden voor ongerustheid’, aldus de architect. Boersema gaat nu met een andere aannemer in zee om de woning te bouwen. ‘Besmet werk? Hij ziet maar. Ik ben hem geen cent schuldig en wil niets meer met hem te maken hebben.’

Reageer op dit artikel