nieuws

VROM belicht wonen in gezond binnenmilieu

bouwbreed

Wonen in een gezond binnenmilieu is een uitgave van het Ministerie van VROM. De 136 paginas tellende brochure geeft veel informatie over wetenschappelijke achtergronden van het binnenmilieu. Deze is goed te gebruiken bij het kiezen van bouwmaterialen en voorzieningen.

De brochure is vooral bestemd voor woningbouwverenigingen, gemeentelijke woningbedrijven, diensten Bouw- en Woningtoezicht en Milieu. Ook andere geinteresseerden ke er nuttige informatie uit putten om tot maatregelen te komen die tot een gezonder binnenmilieu leiden.

Vrijwel alle aspecten die bepalend zijn voor het binnenmilieu worden vrij uitgebreid behandeld. Veel aandacht wordt derhalve besteed aan hinderlijke en schadelijke stoffen uit bouw- en isolatiematerialen. De effecten die deze op de gezondheid hebben en de maatregelen die ke worden genomen om de schadelijke effecten op te heffen of tot een minimum terug te brengen, worden er tevens in behandeld. Bijna bij elk onderwerp dat onder de loep wordt genomen, wordt het Bouwbesluit aangehaald en belicht hoe het een en ander daarmee in overeenstemming is te brengen. Dit niet alleen bij nieuwbouw, maar vooral ook bij het renoveren van woningen.

Oplossingen

De schrijvers van Bouwadviescentrum BV te Rotterdam pretenderen niet in alle gevallen pasklare oplossingen te hebben. In dat geval wordt verwezen naar deskundigen op het desbetreffende gebied. Dat neemt niet weg, dat er zoveel nuttige (achtergrond) informatie in staat, dat iedereen die daar serieus rekening mee houdt, tot goede oplossingen kan komen.

Hinderlijke en schadelijke stoffen uit chemicalien en afwerklagen bij nieuwbouw, renovatie en onderhoud worden uitputtelijk behandeld, omdat deze in toenemende mate de gezondheid bedreigen. Vervolgens wordt aandacht gegeven aan de wat traditionelere onderwerpen zoals, bewonersgedrag, de invloed van verbrandingstoestellen en dergelijke, buitenlucht- en bodemverontreiniging, vocht, thermisch comfort, geluidhinder en verlichting. Een hoofdstuk wordt ook geheel gewijd aan allergenen in woningen. Gemakkelijk zijn voorts de adressenlijsten, de informatiewegwijzer, de klachtenwegwijzer en de trefwoordenlijst, waarmee de brochure eindigt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels