nieuws

Voor aanleg van wegen wettelijke normen bepleit

bouwbreed Premium

Net zoals voor uitlaatgassen en geluidsoverlast moeten ook voor het ontwerp en de inrichting van wegen wettelijke normen komen. Dat zegt de Raad voor de Verkeersveiligheid in een advies aan minister Maij.

Volgens de raad kan daarmee de verkeersveiligheid worden vergroot: ‘De aanleg en inrichting van wegen gebeurt soms op zon manier dat weggebruikers niet meer weten waar ze aan toe zijn.’

Als voorbeelden worden genoemd het ontbreken van aparte fietspaden, overdreven bebording en verwarrende voorrangsregels.

Om de situatie te verbeteren zouden wegbeheerders zich bij de aanleg en het onderhoud van wegen moeten houden aan nog op te stellen eisen.

De huidige richtlijnen hebben geen wettelijke status en zijn te vrijblijvend, concludeert de raad.

De raad adviseert Maij een onafhankelijke inspectiedienst in te stellen, die de naleving van de eisen gaat controleren.

Reageer op dit artikel