nieuws

Vijftig miljoen voor natuur in uiterwaarden

bouwbreed

De ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Verkeer en Waterstaat trekken elk f. 25 miljoen uit voor natuurontwikkeling in het rivierengebied, met name in de uiterwaarden. Met dit geld ke natuurlijke omstandigheden worden geschapen voor planten en dieren die kenmerkend zijn voor de rivieren en uiterwaarden. De ministeries verwachten ook van de provincies een financiele bijdrage. Hierover wordt nog onderhandeld.

De oevers worden weer natuurlijk ingericht en er worden zogeheten nevengeulen gegraven. Daarmee krijgen ooibossen, moerassen, bloemrijke graslanden weer de kans zich te ontwikkelen. De poen waaraan het geld wordt besteed zijn de Gelderse Poort, St. Andries, de Noordoever Nederrijn, de Welsumer-Duursche Waarden, het Engelse Werk en de Noordwaard. Ook Meinerswijk en de Lek-uiterwaarden komen in aanmerking voor steun.

Reageer op dit artikel