nieuws

Vervuilde grond inzet van een kort geding

bouwbreed Premium

Zon 1500 ton zwaar verontreinigde grond ligt momenteel ten onrechte op stortplaats De Klinkenbergerplas bij Sassenheim. De eigenaar van De Klinkenbergerplas, het Rotterdamse bedrijf Korswagen Grondmij BV, wil snel van de grond af, maar weigert op te draaien voor de daaraan verbonden kosten.

Die moeten volgens Korswagen Grondmij BV worden betaald door het bodemsaneringsbedrijf dat destijds met de ladingen aankwam, het in opspraak geraakte Terra BV uit Linschoten.

Doet Terra dat niet, dan moet zij per dag een dwangsom van f. 50000 betalen, zo eiste Korswagen Grondmij in een kort geding voor de Utrechtse rechtbank. Voor Korswagen Grondmij is snelheid geboden.

Immers, Terra hangt een faillissement boven het hoofd, sinds de vier vennoten worden verdacht van valsheid in geschrifte en het uitdelen van steekpenningen. Tegen hen loopt een gerechtelijk vooronderzoek. Een ambtenaar van de gemeente Vianen heeft inmiddels bekend dat hij in ruil voor geld en bordeelbezoek opdrachten heeft verstrekt en valse verklaringen heeft afgegeven.

‘Hier moet razendsnel wat gebeuren, anders draait Korswagen voor de kosten op’, zo verklaarde advocaat mr. P. van der Mersch de reden van het kort geding.

Onderzoeken vooraf toonden aan dat de grond licht vervuild was. Nadat de grond naar De Klinkenbergerplas was vervoerd, bleek uit een andere bodemanalyse een veel zwaardere vervuiling. ‘Of ze nu zelf hebben gerotzooid of dat ze niet goed hebben opgelet tijdens het transport, Terra is verantwoordelijk voor de grond die ze heeft aangeleverd’, benadrukte mr. Van der Mersch.

Twee gedaagde vennoten van Terra, G.K. en J.B., ontkenden echter dat het bedrijf schuld heeft gehad aan de zwaar verontreinigde grond. Bovendien ontbreekt hiervoor ieder spoor van bewijs, zo stelde mr. A.P.

Bouw, de raadsman van B.

Analyse

De andere vennoot van Terra hechtte op zijn beurt ook weinig waarde aan de analyses, waarop Korswagen Grondmij haar eis heeft gebaseerd. ‘Die bodemonderzoeken verschillen altijd. Ze zijn volstrekt willekeurig. Ieder onderzoek geeft weer een andere uitkomst. Je bent gewoon aan de goden overgeleverd’, zo zei hij.

President L. Schuman van de Utrechtse rechtbank doet op donderdag, 29 juli uitspraak.

Reageer op dit artikel