nieuws

Versnelde ontwikkeling van Nijmeegse Spoorzone

bouwbreed

Met een aanbod van NS vastgoeddochter Nemeog lijkt het Nijmeegse Spoorzonepo in een formidabele versnelling te zijn gekomen. Het plan voorziet in de rigoureuze aanpak op korte termijn van het stationsgebied. Stedebouw Daaf P. Wijlhuizen Het Spoorzonepo omvat vier kerngebieden, waarvan dat voor het station en directe omgeving er een is, zij het wel het meest in het oog lopende. Voor de ontwikkeling ervan werd met een termijn van jaren gerekend, ook en vooral omdat NS heel recent het eigenlijke stationsgebouw ingrijpend heeft gerenoveerd. Des te verrassender is het dat Nemeog, die binnen de NS organisatie zelfstandig kan opereren, dezer dagen een gedetailleerd plan voor het stations gebied heeft gepresenteerd. Bovendien past het nog eens uitmuntend in een aantal ander ontwikkelingen op planologisch gebied in Nijmegen, zodat het door de gemeentelijke bestuurders met verrukking is onthaald. Het zoveelste blad in het voorlopig nog niet eindigende succesverhaal van de Nijmeegse integrale stadsvernieuwing lijkt opengeslagen. Het door CePeZed architecten uit Delft voor Nemeog gemaakte ontwerp omvat verschillende facetten. Straks vermoedelijk meest in het oog vallende element zal de kantoren’buis’ van drie a vier lagen over de volle lengte van het stationsfront vormen. Hierdoor komt 7000m kantoorvloeroppervlakte beschikbaar. Fietsparkeerkelder Voor en onder het station komt een gedeeltelijk verdiepte parkeerkelder voor fietsen, op te trekken uit niet-transparante glazen bouwstenen. Het dak van deze kelder komt op gelijke hoogte met de nu wat hoger gelegen begane grondvloer van het station. De kelder wordt bereikbaar via een hellingbaan die van de Schaeck Mathonsingel visueel wordt doorgetrokken. De kelder staat in direkte verbinding met de perrons en de centrale stationshal. Het stationsgebouw krijgt er ook al voor de visualiteit een tweede toren bij. Aansluiting Het plan sluit -maar dat zal geen toeval zijn- haarfijn aan op in gang zijnde ontwikkelingen en gemeentelijke bouwplannen in het gebied. Volgens schema moet het bestaande stationspostkantoor eind 1994 vrij komen. Alle diensten ervan dienen dan te zijn overgebracht naar een nieuw te bouwen, groot distributiecentrum in de Brabantse Poort, dat ander Nijmeegse succesgebied aan de westrand van de stad. Met de bouw ervan moet dus op korte termijn worden begonnen. Het bestaand stationspostkantoor kan vervolgens, als het even wil na uitbreiding in de hoogte, worden ingericht en verhuurd als kantoorruimten. Ervoor komt een nieuw busstation annex wachtgebouw voor de stads- en streekbusdiensten die nu verspreid liggen ter weerszijde van het station. Achter dit PTT-gebouw ofwel ten noorden ervan komt in wat de spoorkuil wordt genoemd het regionale en gemeentelijke politiehoofdbureau met 10 000 vloeroppervlakte. De bouw ervan past in het gemeentelijke streven tot herinrichting van het Marienburg in het centrum van de stad. Het daar staande, hooguit vijftien jaar oude politiebureau, moet verdwijnen. Sociale Zaken Hetzelfde geldt voor het nagenoeg ernaast gelegen gebouw voor Sociale Zaken. Dit zal verhuizen naar de zuidzijde van het stationgebied op een terrein dat nu nog in gebruik is bij Van Gend en Loos (en dus eigendom van NS, maar dat is zo ongeveer alle grond daar). Hier is ruimte voor een kantorencomplex van 20000 , waarin Sociale Dienst en Arbeidsbureau gemakkelijk in ke worden ondergebracht. Het geld voor beide complexen is beschikbaar, de programmas van eisen liggen klaar, met de architectenselectie is de gemeente doende. Dank zij de Nemeog- plannen kan de bouw ervan worden versneld. Geen wonder dat Nijmegen zo in z’n nopjes is met die plannen. *** BRS DOCUMENT BOUNDARY ***

Een aanpak, die de gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling pas voor beginjaren 2000 mogelijk dacht. Alles bij elkaar zal de uitvoering zeker tegen de f. 100 miljoen kosten.

Reageer op dit artikel