nieuws

Verbeteren woningen vergt nog 40 miljard

bouwbreed

Totaal zijn 252000 woningen nog slecht tot zeer slecht. Wordt echter slechts gekeken naar de nietacceptabele gebreken dan is er f. 12 miljard nodig. Er moet tot het jaar 2005 nog voor f. 40 miljard worden geinvesteerd om de bestaande woningvoorraad op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. ‘En daar richten we ons beleidsmatig op’, aldus staatssecretaris Heerma bij de officiele presentatie van de Kwalitatieve Woningregistratie (KWR) 1992. Hij concludeert dat uit een vergelijking van de uitkomst van de KWR’92 met de resultaten van de KWR’84. Kwam het vorige onderzoek uit op een totale herstelbehoefte van f. 53 miljard (prijspeil 1992), nu komt dat uit op f. 40 miljard: ‘Er is dus voor f. 13 miljard verspijkerd aan het verbeteren van de kwaliteit van de woningvoorraad.’ Dit impliceert dat het totale landelijke kwaliteitstekort met 25% is teruggebracht. Gelijktijdig is ook de autonome veroudering van de gehele voorraad bijgehouden. Bovendien heeft de aanzienlijke uitbreiding van de woningvoorraad tot inmiddels ruim zes miljoen woningen bijgedragen aan de gemiddelde kwaliteitsverbetering. Dezelfde meetlat Heerma beklemtoonde dat in de twee met elkaar vergeleken onderzoeken is uitgegaan van dezelfde kwaliteitsnorm: ‘We hebben dezelfde meetlat ge hanteerd, anders zouden we van smokkelen ke worden beticht.’ In dit verband noemde hij het overigens ‘absurd om te meten naar 100 procent nieuwbouwkwaliteit’. Gebreken Volgens hem is het heel normaal om rekening te houden met het accepteren van gebreken met het ouder worden van de woning. De KWR’92 wijst uit dat 80 procent van de voorraad inmiddels van goede kwaliteit is. Dat was in de vorige KWR nog 64 procent. Redelijk tot matig is 16 procent van de voorraad. En slecht tot zeer slecht is 4 procent. Dat was in het vorige onderzoek nog 14 procent. Voor Heerma aanleiding om te constateren dat ‘de Nederlandse woningvoorraad er in het algemeen goed voor staat. Er zijn voldoende betaalbare en goede woningen, ook voor de mensen met een smalle beurs. Maar de klus is nog niet gedaan.” De KWR’92 bevestigt dat. Totaal staan er nog 252000 woningen van zeer belabberde bouwtechnische kwaliteit. Het merendeel hiervan is van voor de oorlog (212000). En de grootste kwaliteitsachterstand doet zich dan voor bij de vooroorlogse particuliere huurwoningen en door gemeenten aangekochte huizen. Hoewel die samen slechts 17 procent van de voorraad uitmaken, omvatten zij 60 procent van alle (zeer) slechte woningen. ‘In dit opzicht is de kwaliteit van de vooroorlogse sociale huurwoningen en eigen woningen beduidend beter’, aldus Heerma. Verzelfstandiging In het kader van de KWR’92 is van totaal ruim 26000 woningen de bouw- en woontechnische kwaliteit opgenomen door deskundigen. Vervolg op pag. 2

Volgens Heerma ligt het verbetertempo goed op schema.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels