nieuws

V en W: aanleg Zuiderzeelijn weinig rendabel

bouwbreed

De aanleg van de Zuiderzeespoorlijn (Lelystad-Groningen) zal vrijwel niet rendabel te maken zijn. De spoorlijn vergt een investering van f. 2,9 miljard, maar levert slechts beperkte economische voordelen op voor de Noordelijke provincies. De kans op realisatie is met dit onderzoek wel kleiner gewor den. Eerder liet minister Maij namelijk weten dat de rentabiliteit bij de aanleg van de lijn de doorslag moet geven ‘omdat de NS geen behoefte heeft aan een permanente verlieslijn’. Volgens het onderzoek zullen de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in het Noorden nauwelijks toenemen wanneer de spoorlijn er ligt. Wel zou het Noorden in recreatief opzicht een belangrijker rol gaan vervullen. Vanuit internationaal opzicht is het echter aantrekkelijker, aldus de onderzoekers, om een nieuwe verbinding tussen Lelystad en Groningen aan te leggen via Kampen en Zwolle: de zogenoemde Hanzelijn. De kosten van deze verbinding worden op f. 1,2 miljard geraamd. Voordeel van deze lijn is dat de reistijd Amsterdam-Groningen flink wordt verkort dank zij een beperking van de afstand met 43 kilometer. Duurt de reis op het huidige traject via Amersfoort en Zwolle nog twee uur en een kwartier, door aanleg van de Zuiderzeelijn zou de reistijd bij een snelheid van tweehonder kilometer per uur anderhalf uur bedragen. Praktisch De conclusies van het onderzoek, dat in het Structuurschema Verkeer en Vervoer ll al werd aangekondigd, komen in grote lijnen overeen met die van een eerdere haalbaarheidsstudie uit de periode 1982-1988. Ook toen bleek dat de kosten van de Zuiderzeelijn niet opwogen tegen de verwachte voordelen. Op aandringen van de provincies werd in 1991 echter besloten tot het nieuwe onderzoek. Gedeputeerde E. Vermeer van Flevoland noemt het onderzoek ‘wel erg praktisch’. ‘Er is nu een kosten/batenplaatje gemaakt dat negatief uitvalt. Een groot aantal van de bestaande spoorlijnen in ons land is echter onrendabel. Dat wil niet zeggen dat je die dan maar moet opheffen. Het is toch te zot om los te lopen dat plaatsen als Emmeloord en Dronten geen spoorlijn kennen, terwijl in andere gebieden van Nederland de kleinste gehuchten een station hebben.” Internationaal In een reactie van de provincie Groningen stelt gedeputeerde voor verkeer en vervoer Fennema dat bij de Zuiderzeespoorlijn niet alleen gekeken moet worden naar de nationale betekenis van de lijn. ‘Het gaat hier juist om een internationale verbinding tussen de Randstad en Noord-Duitsland. Daarom is het niet terecht om alleen de economische voordelen van de lijn voor het Noorden te onderzoeken’, aldus de gedeputeerde. Hij voegt eraan toe dat de Zuiderzeespoorlijn voor de Nederlandse infrastructuur van even grote betekenis is als de Betuwelijn.

Dat staat in een rapport over een onderzoek naar de haalbaarheid van de Zuiderzee- en Hanzespoorlijn, dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft uitgevoerd. Het ministerie zal de conclusie van het onderzoek binnenkort met de betrokken provincies (Groningen, Friesland en Flevoland) bespreken. Pas daarna zal een besluit worden genomen over eventuele aanleg van de lijn.

Reageer op dit artikel