nieuws

TVVL geeft komende tijd viertal cursussen

bouwbreed

TVVL de Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen gaat een viertal cursussen geven. Allereerst wordt er een cursus gegeven met als onderwerp ‘Sanitaire en aanverwante technieken’ Hierbij wordt een accent gelegd op de integratie van de installaties in de bouw. ‘Geluid in technische installaties’ is een algemene cursus voor de project ondernemer. Het is de bedoeling hem meer inzicht te laten verkrijgen in de geluidsproblemen die ke optreden als een ontwerp niet juist is, de installatie niet juist is aangebracht, of het onderhoud verkeerd wordt uitgevoerd. Tevens wordt aandacht besteed aan de Wet Geluidhinder. Als vooropleiding is een HTS opleiding gewenst. Deze cursus begint in november en wordt om de veertien dagen op een middag gegeven. De derde cursus behandelt het ‘Onderhoudsbewust ontwerpen en investeren’. De cursus is toegesneden op de utiliteitsbouw. Ook deze cursus is bestemd voor ontwerpers van technische installaties. Ze dienen echter reeds enige jaren ervaring in het ontwerpen te hebben. Ook deze cursus wordt per twee weken gegeven en omvat 10 lesdagen. Hij gaat eveneens in november van start. Verder wordt de cursus ‘Klimaattechniek voor Arbodeskundigen’ gegeven. De doelgroep is derhalve Arbodeskundigen. Kennis van klimaattechniek maken het hen mogelijk de installaties juist te beoordelen. De beoordeling vormt een punt van de cursusagenda. Deze cursus begint in het voorjaar en duurt zes dagen. Belangstellenden voor de cursussen ke zich voor nadere informatie wenden tot de TVVL te Amersfoort, telefoon 033-634388 of fax 033637050.

Dit onderwerp is van belang, omdat volgens de TVVL de ruimtelijke ordening in gebouwen steeds belangrijker, maar ook moeilijker wordt. De cursus is bedoeld voor ontwerpers van technische installaties. Hij wordt eenmaal per twee weken gehouden en omvat veertien lesdagen. De cursus begint in oktober.

Reageer op dit artikel