nieuws

Toekomstverwachtingen KIWA hoog gespannen

bouwbreed

Grote afnemers in Nederland zullen steeds meer van toeleveranciers eisen dat ze beschikken over een NEN/ISO 9000 certificaat. Voor certificatie en keuringen worden de toekomstverwachting voor KIWA dan ook gunstig ingeschat.

Dit schrijft de directie van KIWA NV in het jaarverslag over 1992 van het certificerings- en onderzoeksinstituut uit Rijswijk. In het verslagjaar blijkt een verschuiving opgetreden van afnamekeuringen naar diverse vormen van certificatie van produkten, processen en systemen te zijn opgetreden.

Deze is het grootst bij de procescertificatie. Dit omdat deze vorm van certificatie gezien kan worden als voortraject voor kwaliteitssysteemcertificatie. De directie verwacht dat de procescertificatiemarkt in de komende jaren sterk een sterke groei zal doormaken.

Verder meent de directie dat sprake is van een tendens voor de branches zich sterker te gaan profileren door het uitgeven van branche-eigen verklaringen met KIWA Cerfificatie en Keuringen als uitvoerend bedrijf.

Forse groei

Ten aanzien van kwaliteitssysteemcertificatie verwacht de directie dat de grote afnemers in Nederland steeds meer van hun toeleveranciers zullen eisen dat wordt beschikt over een NEN/SIO 9000 certificaat. Er is dan ook een forse groei te verwachten van het aantal af te geven KIWA-ceritficaten.

Verder is vastgesteld dat de belangstelling voor integrale kwaliteitszorg zich uitbreidt.

Ondanks de algemene teruggang van de economie wordt het Adviesbureau Integrale Kwaliteitszorg KIWA regelmatig vanuit Duitsland en Belgie benaderd. De verwachting voor omzet en groei van dit onderdeel van KIWA worden door de directie dan ook positief genoemd.

Zorgsysteem

Certificatie van de kwaliteitszorg kan afnemers het vertrouwen, door de directie als gerechtvaardigd beschreven, geven dat produkten, processen en organisaties voldoen aan duidelijk geformuleerde kwaliteitseisen. Afgifte van kwaliteitsverklaringen maakt kwaliteit herkenbaar.

De directie van KIWA stelt in het jaarverslag nog een tendens vast, namelijk in de belangstelling van de bedrijven naar zorgsystemen. Daarmee brengen bedrijven tot uiting dat niet alleen kwaliteit, maar ook veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu op afdoende wijze in de organisatie zijn geborgd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels