nieuws

Symposium over milieuzonering

bouwbreed Premium

Op 29 september wordt in Ede een symposium gehouden met als thema ‘Consequenties van milieuzonering voor het bedrijfsleven’. Tijdens dit symposium zal onder meer worden ingegaan op de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met de twaalf IMZ-proefpoen.

Het begrip IMZ (Integrale Milieuzonering) stamt uit het Nationaal Milieubeleidsplan en heeft als doel de verschillende milieu-effecten (geluid, stank, milieugevaarlijke stoffen, risicos) met elkaar in verband te brengen. In de proefpoen wordt de milieubelasting van een industrieterrein in alle facetten geinventariseerd, waarna ongewenste situaties worden gesaneerd en wordt vastgesteld welke ruimte beschikbaar is voor milieubelastende activiteiten.

Als er een wettelijke IMZ-regeling komt, zullen vele bedrijven de effecten daarvan ondervinden. Het symposium brengt de consequenties voor het voetlicht. Ook zal worden aangegeven wat men met deze IMZ-zoneringen in de praktijk kan beginnen en in hoeverre zij strij dig ke zijn met andere politieke belangen.

Inlichtingen: Bond voor Materialenkennis, Zwijndrecht, 078-192655.

Reageer op dit artikel