nieuws

Subsidies HR- en lowNox-ketels gestopt

bouwbreed Premium

Minister J.E. Andriessen van economische zaken blijft bij zijn standpunt dat na 20 juni geen subsidies voor de Hoogrendementsketels(HR-ketels) en de low Nox-ketels meer worden verstrekt. Ook is er geen kans op dat volgend jaar de subsidies weer in een of andere vorm worden hersteld. Opgesoupeerd De minister verwacht dat de verkoop en installatie van de HR- en low Nox-ketels niet onder de maatregel zullen leiden. Het rijksbudget dat ervoor was vrijgemaakt is opgesoupeerd. Aanvragen die na 20 juni zijn ingediend worden prompt afgewezen. De subsidies aangevraag voor het plaatsen van de ketels, de zogenaamde voorafprocedure, die bij grotere poen mogelijk is, worden nog geeffectueerd voor zover ze voor de 20ste juni zijn ingediend. De betaling geschied na het plaatsen. Voor reeds geplaatste ketels waarvan na de 20ste juni subsidie is aangevraagd wordt geen subsidie meer verleend. Boos Mevrouw Van Rijn-Vellekoop bleek boos over het feit dat reclames voor subsidie gewoon in de media doorgingen. De minister antwoordt daarop laconiek dat reclamecampagnes nu eenmaal niet direct zijn terug te draaien. Er wordt ernstig getracht zo snel mogelijk een eind aan deze reclames te maken. Het besluit Subsidies Energiezuinige en Emissie-arme verwarmingstoestellen wordt ingetrokken. Er worden volgens de minister geen gewekte verwachtingen geschonden, omdat in het subsidiebesluit was opgenomen dat de subsidie eindigde als het budget uitgeput zou zijn.

Dat antwoordt hij op vragen van het Tweede-Kamerlid mevr. Van Rijn-Vellekoop PvdA).

Reageer op dit artikel