nieuws

Steeds minder werk in de bouwnijverheid

bouwbreed

De arbeidsmarkt verslechtert dramatisch. De banengroei van de afgelopen jaren is in de eerste drie maanden van dit jaar tot stilstand gekomen. Als gevolg daarvan neemt werkgelegendheid in de bouw verder terug.

In de periode 1984-1992 groeide het aantal banen volgens de Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met ruim negenhonderdduizend.

In 1992 begin het groeitempo af te nemen. Sinds eind september vorig jaar is het aantal banen, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, zeols met 23000 gedaald.

Vooral in de industrie en in de bouwnijverheid is de ontwikkeling van het aantal banen ongusntig. In deze bedrijfstak ken alg de toename van het aantal banen de afgelopen jaren voortdurende beneden het gemiddelde. In 1991 en 1992 was er al sprake van een daling.

Het aantal vacatures ontwikkelt zich eveneens dramatisch.

Het CBS toont in het jongste onderzoek aan dat het aantal zich op het laagste niveau sinds 1984 bevindt. Het aantal vacatures was eind maart dit jaar 42000 lager dan eind maart vorig jaar. De daling, het gaat om ambachtelijke beroepen, kwam hoofdzakelijk voor rekening van onder andere de industrie en de bouwnijverheid. Over het eerste kwartaal 1993 stonden er in de bouwnijverheid 4000 vacatures open. Een jaar eerder was dat nog tienduizend, terwijl over de eerste drie maanden van 1991 er 14000 vacatures bestonden.

Reageer op dit artikel