nieuws

Steeds groter beroep op artikel 35b bouw-cao

bouwbreed

Steeds meer wordt in de bouw gebruikgemaakt van de mogelijkheden de vakbekwaamheid van personeel door het gebruik maken van art.35b uit de bouwcao op peil te houden. Het daartoe opgerichte Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf weet te melden dat vorig jaar ruim 71000 scholingsdagen aan bouwbedrijven werden uitbetaald, een groei van 16% ten opzichte van het jaar ervoor.

Dat maakte Scholingsfondsvoorzitter C. Singerling bekend in Zoetermeer. Daar overhandigde hij een certificaat aan bestratingsbedrijf Van Beek uit Etten-Leur omdat dit tienjarig bedrijf voor al zijn twintig straatmakers gebruik heeft gemaakt van artikel 35b van de bouwcao.

De groei van het aantal scholingsdagen in de bouw op grond van dit cao-artikel gaat nog steeds door. Tot eind mei van dit jaar konden al weer ruim 35000 scholingsdagen aan bouwbedrijven worden uitbetaald.

Omdat het echter allemaal nog beter kan, voert het Scholingsfonds acties in diverse branches om aandacht voor deze opleidingsmogelijkheid te vragen en mogelijkheden aan te bieden.

Erkenning

In de bestratingsbranche is met de uitreiking van het certificaat die speciale aandacht afgesloten, hoewel de voorlichting en advisering over het scholingsbeleid bij straatmakersbedrijven gewoon door gaat. De komende tijd zal dat gebeuren in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland en Noord-Holland.

In Nederland zijn ruim 900 bestratingsbedrijven met bijna 10000 straatmakers actief.

Van die bedrijven hebben er 621 een vestigingsvergunning en zijn er 130 met in totaal 2000 werknemers aangesloten bij de Ondernemersbond Bestratingsbedrijven Nederland OBN. Dat liet voorzitter J.J.

Meijer van de OBN bij deze gelegenheid weten. Om diverse redenen is het aantal bij zijn organisatie aangesloten bedrijven te gering, zo vindt hij.

De OBN probeert de belangen van bedrijven in deze branche zo goed mogelijk te behartigen. En dat is nodig ook nu bijvoorbeeld de vereenvoudiging van de vestigingswet voor het straatmakersvak alleen nog maar een middenstandsdiploma eist.

‘Als antwoord op die versobering hebben wij de Stichting Erkenningsregeling Bestratingsbedrijf opgericht. Inmiddels konden dertig bedrijven aan de voorwaarden van deze regeling voldoen.’

Van bestratingsbedrijven wordt voor deze erkenning gevraagd dat zij het vakbekwaamheidsniveau van hun werknemers op een hoger plan brengt. Er is een traject uitgezet dat er in voorziet dat 60% van de straatmakers gediplomeerd moet zijn voor eind 1996. Van de huidige 10000 stratmakers beschikt ongeveer 30% over een vakdiploma in het kader van het leerlingwezen.

Ook wordt er door de OBN samen met andere organisaties, waaronder opdrachtgevers en de Stichting Arbouw, gezocht naar mogelijkheden om het relatief zware beroep van straatmaker te verlichten. Binnenkort zijn richtlijnen te verwachten welke werkzaamheden handmatig en welke met mechanische hulpmiddelen moeten worden uitgevoerd, aldus Meijer.

Reageer op dit artikel