nieuws

Schoonmaak baggerspecie Dordt gaat niet door

bouwbreed Premium

Boskalis Dolman ziet af van een investering ter waarde van zon f. 7 miljoen voor de reiniging van vervuilde baggerspecie. Als locatie kwam de Derde Merwedehaven in Dordrecht in aanmerking die in de komende tien jaar als stort voor baggerslib moet dienen. Het bedrijf wilde aanvankelijk alleen investeren wanneer het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland (PROAV) jaarlijks minstens 50000 ton specie kon leveren.

PROAV kan die garantie evenwel niet geven omdat het op zijn beurt afhankelijk is van Rijkswaterstaat en van de rijksoverheid. Boskalis Dolman wilde een installatie leveren waarvan een eerdere versie in het Duitse Hamburg jaarlijks ruim 400000 ton slib verwerkt. Het bedrijf doet sinds vijf jaar ervaring op met de schoonmaak van baggersepcie.

Reageer op dit artikel