nieuws

Schiphol heeft afgeschermde proefdraaiplaats

bouwbreed Premium

Op Schiphol is de afgeschermde proefdraaiplaats voor vliegtuigen nabij de kop van de Buitenveldertbaan in gebruik genomen. De nieuwe proefdraaiplaats, een platform met daaromheen een wand van circa 260 metere lengte en 16 meter hoogte met een speciale geluidsabsorberende laag, is de eerste tastbare maatregel uit het uit 1990 daterende Milieubeleidsplan van de NV Luchthaven Schiphol.

Het ministerie van VROM verleende voor de bouw een subsidie van ruim f. 6 miljoen, de helft van de totale investering. De bouw werd uitgevoerd door Ballast Nedam, waarbij het Adviesbureau Peutz voor de akoestische adviezen zorgde.

De afgeschermde proefdraaiplaats maakt woningbouw in ondermeer Amsterdam SlotenWest en in de Schinkelpolder bij Aalsmeer mogelijk. Zonder de geluidswal zou het geluidsniveau door proefdraailawaai op deze bouwlokaties boven de wettelijk toegestane norm komen waardoor geen huizen hadden mogen worden gebouwd.

Reageer op dit artikel