nieuws

SBAB-Oost ziet kans bouwer te stoppen

bouwbreed

De heer F. Niehe te Eefde is voor mr. J.D.A. den Tonkelaar, fungerend president van de rechtbank in Zutphen, waar hij in kort geding was gedaagd door de Stichting Bevordering Aannemersbelangen Bouwnijverheid Oost Nederland, met die SBAB overeengekomen zijn werkzaamheden van bouwkundige aard aan het adres Jodendijk 13 te Eefde te staken. Niehe zal dat werk gestaakt houden zolang hij niet in het bezit is van een vergunning voor de uitoefening van het aannemersbedrijf b. en u.

Partijen kwamen overeen dat bij overtreding Niehe aan SBAB een dwangsom verschuldigd zal zijn van f. 5000 per dag tot een maximum van f. 100000.

Reageer op dit artikel