nieuws

RWS vindt explosief gas onder wegdek aquaduct

bouwbreed

Rijkswaterstaat heeft explosief gas gevonden onder het wegdek van het aquaduct voor het Prinses Margrietkanaal bij Grouw. Het is nog niet bekend om welk soort gas het gaat. Dit kwam aan het licht tijdens onderzoek naar de waterdichtheid van de constructie. De waterstand bij de af- en opritten is namelijk hoger dan zij volgens de vooraf gemaakte berekeningen zou moeten zijn.

Volgens een woordvoerder van de directie Friesland van Rijkswaterstaat ‘is het begonnen met vochtplekken in het wegdek. Bij nader onderzoek bleek er niet alleen water, maar ook gas uit het beton te komen.

Wellicht is het gas afkomstig van een chemische reactie in het beton. Het kan ook zijn, dat het door de constructie heen komt.”

Niet bekend

Uit het onderzoek blijkt wel, dat de waterstand in de polderconstructies waarin de af- en opritten liggen hoger is dan bedoeld. Volgens de Bouwdienst is er echter sprake van ‘wat overmatig water in het diepste gedeelte. Mogelijk is er een lekkage bij de aansluiting van de pvc-folie op het beton.

We hebben de berekende grondwaterstand in ieder geval nog niet bereikt. Er wordt nu extra gepompt en we zijn begonnen met een onderzoek naar de oorzaak.”

Infrarood

Bij het onderzoek zijn met infraroodcameras fotos gemaakt van de natte plekken.

Er worden ook monsters genomen van de betonnen wanden.

Bovendien is een deel van het wegdek verwijderd, waar de gasbellen werden aangetroffen. De resultaten van het onderzoek worden in augustus verwacht.

Ballast Nedam Beton- en Waterbouw BV te Amstelveen, de aannemer van het project, maakt van de gelegenheid gebruik om naden in de betonnen ‘bakken’ boven de af- en opritten te injecteren. Volgens ing.

B. Obladen is er geen verband tussen deze werkzaamheden en het onderzoek naar het water en gas, behalve dat er nu toch een rijstrook is afgesloten. ‘Het gaat om het injecteren van ‘stortnaden’. Dat maakt deel uit van het normale afwerken van de betonconstructie’, aldus Obladen. De Bouwdienst van Rijkswaterstaat bevestigt dit. ‘In het bestek staat, dat naden met een grotere wijdte dan 0,15 mm. geinjecteerd moeten worden.

Dat wordt pas gedaan als de weg om een andere reden wordt afgezet.”

Folie

De constructie van het aquaduct wijkt af van het gebruikelijke. In plaats van stalen dam wanden is een kunststof folie toegepast, dat in den natte is aangebracht. Ook de waterdichte laag onder de af- en opritten bestaat uit folie. Tijdens de uitvoering bleek, dat er door erosie onder water sleuven en gaten waren ontstaan in de bodem. Die zijn opgevuld met zand. Tijdens het ballasten van de afgezonken folie kwam dit zand omhoog, waardoor de folie opbolde en scheurde. Volgens Rijkswaterstaat was dit te wijten aan een gebrek aan ervaring met de nieuwe techniek, zowel bij opdrachtgever als aannemer.

Betonietcement

De ontwerpers van het aquaduct hebben rekening gehouden met enige lekkage van de bodemafsluiting. Tien kubieke meter per etmaal is aanvaardbaar. Dat zou niet van invloed zijn op de stand van het grondwater in de omgeving. Wat de wanden betreft, die hebben een grondwaterremmende omhulling van bentonietcement.

Een eventuele lekkage zou daardoor tot een minimum beperkt moeten blijven.

Peter Wouda

Reageer op dit artikel