nieuws

‘Risicos van asbest worden overschat’

bouwbreed Premium

‘Asbest zit in het verdomhoekje. Het beeld van werkers in ‘maanpakken’ en de steeds verdergaande wettelijke beperkingen versterken het idee dat asbest levensgevaarlijk is. Dat stelt milieu-arts F. Duijm in het bulletin van de GGD’en. Het recente verbod op verwerking en bewerking van asbest lost volgens Duijm het probleem nog niet op. Hij becijfert dat er per Nederlander nog ongeveer vijftig kilo asbesthoudend materiaal in omloop is. Duijm verbaast zich over de angst voor asbest in huis ‘gezien de aanwezigheid van andere kankerverwekkende en giftige stoffen waar dezelfde personen niet om malen’. Te denken valt dan aan teer in tabaksrook, roet in schoorstenen, benzeen in auto-benzine, lood in leidingen en giftige planten op de vensterbank. Volgens Duijm is de kans dat een asbestvezeltje kanker veroorzaakt ‘ongeveer nihil’. De aandoeningen mesothelioom en bronchuscarcinoom door asbest zijn eigenlijk beroepsziekten die vooral optreden na langdurige hoge blootstelling. Betekent dat nu dat asbest in huis helemaal geen reeel probleem is? ‘Dit is te sterk uitgedrukt’, aldus Duijm. ‘Asbest is kankerverwekkend en ook een geringe dosis kan schadelijk zijn. Daarom is vermijdbare blootstelling ongewenst.’

Maar het is belangrijk geen overbodige angst te verspreiden. Het is daarom niet verstandig te verkondigen dat elk asbestvezeltje kanker kan veroorzaken. Zon uitspraak is niet onwaar maar wel onjuist.”

Reageer op dit artikel