nieuws

Resultaat van MBO neemt fors toe bij verkoop OG

bouwbreed

De Maatschappij voor Bedrijfsobjecten, de ontwikkeldochter van de Internationale Nederlanden Groep, is uiterst voorzichtig over de verwachtingen van dit jaar. Hoewel men zeker een positief jaar zal hebben, hangt het uiteindelijke definitieve resultaat uiteindelijk af van de verkoop van drie onroerend goed-poen en de ontwikkeling rond het nieuwe Winkelfonds Nederland NV.

‘We zijn met de verkoop bezig van twee winkelcentra en een kantoorpand. Als we daar in slagen neemt de winst uiteraard toe. Twee objecten zullen we zeker verkopen’, verklaart J.C.M.A. Gillis MBA, adjunctdirecteur Maatschappij voor Bedrijfsobjecten (MBO), in een toelichting op het gisteren verschenen jaarverslag 1992.

‘Daarnaast zijn we nog bezig met de afluiting van de eerste tranche van de verkoop aandelen van Winkelfonds Nederland. Dat ziet er goed uit. Echter, het zijn de onzekere factoren, zoals de economie die maken dat we voorzichtig zijn.’

Een afspiegeling van het voor zichtige beleid is het feit dat MBO geen kantoorpanden voor eigen risico meer ontwikkelt. Op deze markt wordt uitsluitend nog gebouwd in opdracht van derden. Zo staat het bedrijf nu voor het dilemma hoe het po De Centrale in Den Haag moet worden gerealiseerd. Op deze locatie naast het Centraal Station wil de ING Groep-dochter twee kantoorkolossen van 93 meter realiseren. ‘De bouwvergunning is bijna binnen’, aldus Gillis. ‘Over het verdere verloop laat ik mij nog niet uit.’

Goed jaar

Voor MBO was 1992 een succesvol jaar. Het resultaat na belasting steeg van f. 41,150 miljoen naar f. 61,284 miljoen.

Het vorig jaar opgerichte Winkelfonds droeg belangrijk bij aan de resulaatsgroei van bijna 50 procent. In dit fonds zij op dit moment zes MBO-winkelcentra -de zogenaamde eerste tranche- ingebracht. Institutionele beleggers ke voor ten hoogste 5 procent deelnemen in dit niet-beursgenoteerde fonds. Zo heeft het PGGM een aan belang in Winkelfonds Nederland.

IJ-oevers

Daarnaast brokkelde MBOVastgoedfinanciering behoorlijk in de melk. De portefeuille van dit onderdeel groeide met ruim 6 procent tot f. 3,86 miljard.

De grootste deconfituren voor de MBO in 1992 was de teloorgang van het IJ-oeverpo.

MBO en Nationale-Nederlanden VastGoed hadden een gezamenlijk belang van 50 procent in de Amsterdam Waterfront Financieringsmaatschappij. MBO zat voor 35 procent in de maatschappij. Deze publiek-private samenwerking met de gemeente staakte haar activiteiten toen bleek dat de realistatie niet van de grond kon komen. Gillis weigert te zeggen hoeveel de MBO heeft verloren met dit po. ‘We hebben er in ieder geval van geleerd dat je dit soort poen in kleine stukken moet opknippen. We staan overigens niet afwijzend tegenover de ontwikkeling van de IJ-oevers.

Op dit moment staat echter alles stil.”

In het jaarverslag wordt met geen wordt gerept over de ophanden zijnde integratie met Nationale-Nederlanden Vastgoed en een aantal vastgoedfondsen. In het midden van 1994 gaan de vastgoedonderdelen van de ING Groep vallen onder een nieuw bestuurlijk centrum; ING Vastgoed. Volgens Gillis gaat men na de zomer weer verder met het inrichten van de nieuwe organisatie. ‘Ons kantoor wordt eind 1994 verplaatst van Amsterdam naar Den Haag. De opzet is wel dat we een eigen label blijven. Onze taak blijft gericht op ontwikkelen van vastgoed.’

Reageer op dit artikel