nieuws

Rendement Shell Pensioenfonds valt

bouwbreed Premium

Het Shell Pensioenfonds heeft vorig jaar een beleggingsresultaat geboekt van 3,8 procent, laag vergeleken met de 12,9 procent in 1991. Deze uitkomst is een gevolg van het beleid om voor circa de helft in aandelen te beleggen. Op lange termijn zal dit de beste rendementen ke opleveren.

Het fonds voelt zich gesterkt in deze strategie daar de tot nu toe over de eerste helft van 1993 geboekte resultaten gunstig zijn, zo staat in het jaarverslag.

Het belegd vermogen op basis van actuele waarde was met f. 13,71 miljard fractioneel hoger dan een jaar eerder.

Reageer op dit artikel